<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Olemme kehittäneet mScales-punnituspalvelua voimakkaasti eteenpäin – palveluun voidaan kytkeä nyt eri valmistajien vaakoja. Ajoneuvovaakojen lisäksi mScales-palvelua voi käyttää esimerkiksi pyöräkuormaaja-, lattia-, säiliö- ja hihnavaakojen kanssa. Uusi mahdollisuus on herättänyt runsaasti kiinnostusta niin nykyisten kuin uusien asiakkaiden joukossa. 

Mitä mScales-punnituspalvelun liittäminen kaikentyyppisiin vaakoihin oikeastaan tarkoittaa?

Toimialasta riippuen, on olemassa useita eri vaakatyyppejä, joihin sisältyy kaupallista punnitusta tai tilauksiin/toimituserään pitää tehdä virallisia punnituksia eri vaaoilla, kuten lattia-, ajoneuvo-, pyöräkuormaaja-, hihna- tai summaavalla siilovaa’alla. Perinteisesti materiaalivirran hallinta on ollut hankalaa, sitovaa, aikaa vievää ja työlästä. Palvelumme avulla kaikki vaa’at saadaan liitettyä helposti yhteen pilvipohjaiseen punnituspalvelualustaan ja hoitumaan minkä tahansa selaimella varustetun mobiililaitteen avulla.

Samalla yritysten eri toimipisteiden punnitustapahtumat ja niihin kytkeytyvät informaatiot erilaisine ohjauksineen saadaan hoitumaan itsepalveluna. Näin vähennetään huomattavasti manuaalista työtä ja virheitä. Voidaan todeta, että samalla toimintavarmuus ja turvallisuus koko logistisessa ketjussa paranee. Voimme asiantuntijayrityksenä todeta, että meille ei ole myöskään ongelma, jos vaaka on jonkun muun valmistajan tekemä ja huoltama. Oleellista on, että laitteisto täyttää valmiiksi kaupallisen punnituksen kriteerit ja toimintaa halutaan yhdessä kehittää.

opas_banneri_A
Mitkä alat käyttävät mScales-punnituspalvelua ja minkälaisiin tarpeisiin?

Monet elintarvike- ja prosessiteollisuuden, kiertotalous- ja logistiikka-alan toimijat sekä erilaisten yritysklustereiden ja satamien, energiateollisuuden ja infra- ja kaivosteollisuuden toimijat. Uusia toimialoja, joilla on tarve punnita tuotteita ja myydä niitä, on tulossa koko ajan lisää.

Palvelu sopii siis kaikille aloille ja toimijoille, joilla on tulevaa ja lähtevää irto- tai pakattua astiatavaraa, päivittäisiä punnitustapahtumia ja joilla yritysten toimipaikkojen välillä siirrot menevät vaa’an kautta. Yhteenvetona kaikille toimijoille, joille toimitusvarmuus ja reaaliaikainen tiedonsaanti on erittäin merkittävä asia koko liiketoiminnan kannalta.

Demo_Banneri_1
Millaisia haasteita palvelulla voidaan ratkaista?

 • mScales -punnituspalvelullamme voidaan säästää merkittävästi logistiikan eri prosesseissa kuluvaa kaikkien osapuolien aikaa, laitteistojen määrää ja järjestelmien ylläpitoa. Samalla laskutusprosessi nopeutuu, kun tieto saadaan nopeasti palautettua oikeanlaisena mScales-palvelusta takaisin asiakkaan liiketoimintajärjestelmään.
 • Itsepalvelupunnitus mahdollistaa joustoja toimitusaikoihin mobiililaitteen avulla ilman, että tingitään turvallisuudesta.
 • Voidaan vähentää jatkuvasti manuaalista työtä, selvittelyitä ja virheitä. Palvelun avulla saat koko punnitusprosessista tulevat tiedot heti käyttöösi.
  • On kyseessä siis kuorman, kuljetusastian, ajoneuvoyhdistelmän, kontin tai minkä tahansa punnittavan materiaalierän tiedot, kaikki löytyvät samasta paikasta ja eri osapuolilla on reaaliaikainen näkymä ilman eri sovelluksen asentamista.
  • Kaikki punnitustositteet ja kuljetusdokumentit saadaan tarvittaessa sähköiseen muotoon ja voidaan varmentaa sähköisellä allekirjoituksella eri osapuolten kesken.
 • Varastosaldot- ja raportit ovat ajan tasalla ja ne voidaan helposti siirtää.
 • Vaakapalvelua voidaan myös myydä kumppaneille.
 • Palvelun laaja ja kokonaisvaltainen käyttö näkyy parempana. asiakastyytyväisyytenä ja mahdollistaa liiketoiminnan laajentumisen ja kestävän kasvun.
 • Kaikki vaa’at saadaan etävalvonnan piiriin ja vältytään mahdollisilta punnituskatkoksilta. Lisäksi palveluun on helposti kytkettävissä eri automaatiotoimintoja.
 • Punnittavaan tuotteeseen voidaan kytkeä tarpeen mukaan helposti laadukkaita lisäpalveluja: näytteenotto, vanhenemisen seuranta, laadutus, Still- kuormakuvaus.

Mitä etuja mScalesissa on verrattuna muiden tarjoamiin vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin?

 • Yhdellä punnituksella voidaan hoitaa koko kuorman punnitus ja se voidaan kätevästi jakaa osiin tai jopa uusiksi tuotejakeiksi.
 • mScales on aito pilvipalvelu – edullinen ja heti otettavissa käyttöön ilman isoja järjestelmäprojekteja.
 • Yhteen vaakalaitteeseen voidaan kytkeä tietoturvallisesti yrityksen eri tilit.
 • mScalesissa on erittäin kattava valikoima erilaisia lisätoimintomoduuleja.
 • Yritysten palvelujen käyttäjähallinta on yrityksen pääkäyttäjien vastuulla.
 • Saat jatkuvan asiakaspalvelun tuen ja monipuolisen käyttöönottokoulutuksen.
 • Voimme vankan ja pitkän kokemuksen omaavana automaatio-, annostus- ja vaakajärjestelmätoimittajana hoitaa tarvittavat automaatioliitynnät, konsultointipalvelut, dokumentoinnit, huollot, varmennukset ja tähän liittyvän kunnossapidon avaimet käteen -palveluna.
 • Meillä on erinomaiset asiakasreferenssit ja korkea asiakastyytyväisyys.

Miten mScales sijoittuu yrityksen palvelutarjonnan ja muiden tuotteiden kanssa? 

Kuten edellä tuli todettua, vaakatyypistä ja -mallista riippumatta, voimme tarvittaessa pitää asiakkaan puolesta varaosavarastoa vaakakomponenttien osalta ja hoitaa eri vaakojen ja siihen liittyvien laitteistojen modernisoinnit ja määräaikaisvarmennukset asiakkaan puolesta.

Yksi taho ottaa siis kokonaisvastuun koko punnitusjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Miten yhteistyö jatkuu punnituspalvelun toimituksen jälkeen?

Kehitämme mScales-punnituspalvelua jatkuvasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena on valjastaa mScales kiinteäksi osaksi asiakkaan tilaus-toimitusprosesseja, olla osana materiaalivirran hallintaa ja tuoda jatkuvaa kustannussäästöä.

mScales on skaalautuva, turvallinen ja helppokäyttöinen palvelu.  Esimerkiksi tällä hetkellä voidaan sujuvasti lisätä tai vaihtaa erilaisia lisäpalveluja asiakkaan kehitystarpeiden mukaan, mitkä muuten olisi hankala toteuttaa esim. ERP:n tai muun erillissovelluksen osalta.

Millaisia erilaisia sertifikaatteja, tunnustuksia, osaamista ja muita ”sinettejä” teillä on, jotka takaavat asiakkaalle laadukkaan tuotteen ja palvelun?

Noudatamme alan yleisiä käytäntöjä, punnitusalan säädöksiä ja normistoa. Meillä on erittäin vahva ohjelmisto-osaaminen, laitteisto- ja siihen liittyvä teknologiaosaaminen. Kaikki mScales-palvelukuvaukset, palvelutasokuvaukset ja siihen liittyvät säädökset on dokumentoitu ja asiakkaan käytettävissä.

Voimassa olevat sertifikaatit:

 • ISO 9001:2015 – 06/2020 – Lahti Precision Oy
 • Finas akkreditointitodistus
 • Factory Inspection Certificate
 • Tuotannon auditointitodistus
 • Control board system certificate
 • Ohjauskeskusjärjestelmän sertifikaatti
 • Ensivarmennusoikeus MID
 • Ensivarmennusoikeus NAWI


Millaista on asiantuntijuus mScales-palvelun ja tuotteiden takana? 

Lahti Precisionilla on pitkä historia ohjelmisto- ja automaatioratkaisujen toimittajana. Olemme toimittaneet lähes 200 tehdaskokoluokan kansainvälistä projektia, jotka ovat sisältäneet vaakojen lisäksi materiaalien käsittelyprosessien tietojärjestelmän. Niiden läpi kulkee päivittäin yli 100 000 tonnia  erilaisia  irtomateriaaleja.

Lisäksi Lahti Precisionilla on yli 100 vuoden kokemus vaakojen valmistajana ja yli tuhannen ajoneuvovaa’an kokemus. Olemme saaneet myös Cleantech Finlandin myöntämän Cleantech –yrityksen statuksen työstä ympäristön ja energiatehokkuuden hyväksi.

Lahti Precision on edelläkävijä digitaalisissa punnituspalveluissa ja kyseinen osa-alue on määritelty yhtiön strategiassa priorisoiduksi kehitettäväksi kokonaisuudeksi. Lahti Precisionilla on vahva DevOps ohjelmistotuotannon osasto ja pitkäaikainen arkkitehtuurien ja Internet-teknologioiden kokemus. mScales-punnituspalvelu tarjoaa materiaali- ja informaatiovirtojen hallinnan lisäksi vaakojen laitehallinnan, kunnonvalvonnan, etähuollon sekä laiteriippumattoman liitynnän erilaisiin vaakoihin.

Esimerkkejä asiakkaiden kokemuksista?

Työnjohtaja Tiina Taponen, Hämeen kuljetuspiste: ”Jos toimituksissa on tullut poikkeamaa, niin siitä on voitu ottaa kuva ja liittää osaksi tapahtumaa ja tieto välittyy laskutukseen saakka.”

”On saatu keskitettyä kaikkien vaakojen punnitustapahtumat yhteen järjestelmään ja varastosaldot on aina ajan tasalla kaikkien asianomistajien nähtävissä mistä vain.”

”Palvelu on erittäin helppo käyttää eikä tarvitse mitään erillissovelluksen asentamista ja fyysisiä tunnisteita.”

Tomi Pajunen, Nordkalkin logistiikkapäällikkö, Suomi ja Baltia: ”Elinkaarensa loppupuolella oleva vaakajärjestelmä muodosti jo ison riskin koko prosessin toimivuudelle. Modernisoinnin osalta tarvittiin vähemmän laitteistoa ja valtteina oli mobiilius mihin oli helppo integroitua.”

Kiertotaloudessa useiden jakeiden punnitus eri vaaoilla on hidasta ja vaatii paljon manuaalista työtä. Uudessa päivitysversiossa pystymme myös hoitamaan pakattujen tuotteiden punnitukset osissa ja eri tuotejaottelut ketterästi.”

Haluaisitko kuulla lisää mScalesista? Varaa aika asiantuntijalta:

 

Kysymyksiin vastasi mScales-myyntipäällikkö Matti Wuollet. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus logistiikan parista useilta eri toimialoilta, niin operatiivisista tehtävistä kuin esimiespuoleltakin.