<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

mScales Vehicle Scale -gatewayn avulla digitalisoit kuormaajavaakasi ja liität pyöräkuormaajasi punnituspalveluun helposti ja kustannus-tehokkaasti vaakatoimittajasta riippumatta. Kuormaajavaa'an avulla punnitset materiaalin kauhan noston aikana, jolloin samalla punnitustapahtumaa voidaan nopeuttaa lastauksen aikana. Digitaalisella punnituspalvelulla valmistat prosessiesi sujuvuuden ja tuot tehokkaan ketjuajattelun mukaan punnituksen toimenpiteisiin. Säästät vähintään 10 000 € vuodessa per vaaka.

Pyöräkuormaajavaaka lukee painotietoa – summapainoa ja kippauksia. Kun punnitustapahtumia tehdään toistuvasti ja vaakaus on oleellinen osa liiketoimintaa, kannattaa varmistaa, että kuormainvaaka voidaan helposti liittää ja integroida osaksi yrityksen liiketoiminta- ja logistiikkaprosesseja. Ei kannata hankkia kallista vaakalaitetta, missä pyöritetään tuote-, asiakas- ja muuta liiketoimintatietoa. Digitaalinen pilvipohjaisella punnituspalvelulla voidaan hallita kokonaisprosessia, sillä palvelu tarjoaa myös huomattavasti laajemmat käyttö-, hallinta- ja raportointimahdollisuudet.

Ennen tieto on kirjattu käsin ja siirretty usb-tikulla yrityksen toiminnanohjaus-järjestelmään (ERPiin) sekä tulostettu punnituslippuja. Painotiedoista ei ole saatu reaaliaikaista näkymää ja usein tiedoissa on ollut virheitä ja puutteita. Laskutus on ollut hidasta ja hankalaa ja varastotiedot eivät ole olleet ajan tasalla. Käytössä on ollut hankala laitekohtainen liitos – jokainen laite on liitetty erikseen yrityksen ERPiin. Punnitustietojen hallinta ja softien päivitys on ollut myös haastavaa. 

Demo_banneri

 

Punnitus- ja varastosiirtotapahtumat helposti mScalesin avulla

Vaativiin Pohjolan olosuhteisiin ja mobiiliin punnituslaitteistoon suunniteltu mScales Vehicle Scale -gateway kestää kovimmatkin tärinät ja lämpötilavaihtelut. Gatewayhin on integroituna 4G/LTE-reititin, jolloin mobiilin vaa’an punnitustiedot ovat saatavilla ja raportoitavissa mistä tahansa reaaliajassa. 

Alla tyypillisimmät kuormaajavaakavarusteet liitettynä pilvipalveluun:

  1. Näyttöpääte ja vaakayksikkö/punnituslaskuri
  2. mScales vehicle Gateway (sis 4G SIM/Wifi)
  3. Puomin ja kauhan liikerajakytkimet
  4. Kuormaajan painetunnistusanturisarja

Punnituskoodin avulla punnitukset kohdistetaan digitaliseen mScales-punnituspalveluun ja siitä automaattisesti kaikille sidosryhmille, kuten laskutukseen. Samalla saadaan sähköiset kuljetusasiakirjat, varastotapahtumat ja -taseet  varastohallintamoduulin kautta sekä mahdollinen jätteiden siirtoasiakirja. Käyttäjä, yleensä pyöräkuormaajan kuljettaja pystyy hallitsemaan tietovirran mobiililaitteella  reaaliaikaisesti ja 4G-yhteydellä tieto liikkuu sujuvasti. mScales -punnituspalvelulla kuormaajavaa'an tiedot saadaan aina ajantasaiseksi kaikille sidosryhmille.

Tapahtumat voidaan kirjata myös käsin suoraan kirjautuneena käyttäjänä ja tallentaa. Kaikki punnitut kuormat viedään yrityksen ERPiin varastotapahtumiksi ja saadaan laskutuskelpoista dataa.  

opas_banneri_A

 

mScales -punnituspalvelun avulla virheet vähenevät, laskutus voidaan suorittaa heti ja varastotiedot pysyvät ajan tasalla. Tiedot saadaan helposti kohdistettua oikealle työmaalle, projektille ja tapahtumalle. Esimerkiksi, kun soramontulta lähtee eri soralajeja työmaille, laskutus on helppoa ja nopeaa mScalesin avulla

Usein käytössä on paljon varastopaikkoja ja on tärkeää tietää, paljonko niissä on tavaraa ja minkä verran tavaraa on siirretty. Käyttäjällä on koko ajan näkymä varastotilanteeseen. 

mScales on käytössä pyöräkuormaajavaaoissa monilla toimialoilla, kuten infra-, kaivos-, prosessi-, energia- ja kemianteollisuudessa. Digitaalinen punnituspalvelu voidaan liittää helposti myös vaakoihin satamissa, joissa käsitellään, sekoitetaan ja pakataan bulkkitavaraa sekä kiertotaloudessa. 

Miten mScales eroaa muista vastaavista palveluista? 

  • mScales -punnituspalvelu voidaan kytk monen eri valmistajan vaakaan. 
  • Sitä on erittäin helppo ja yksinkertainen käyttää – vain opastettuja napin painalluksia. 
  • Ei tarvita suuria laiteinvestointeja - mobiililaite ja selain riittää.
  • Kunnonvalvonta voidaan hoitaa etänä ja myös etätuki ja -huolto ovat mahdollisia.
  • mScalesiin voi liittää punnitustapahtumaan liittyviä dokumentteja ja valokuvia. 
  • Myös näyteanalyysitieto - esimerkiksi kosteusprosentti tai lämpöarvo voidaan lisätä.  

Toiminnallisilla lisämoduuleilla palveluun lisähyötyjä 

mScalesia kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Uusia lisämoduuleja voi hankkia tarvittaessa, esimerkiksi portinohjaus-moduulin, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen toiminnan. Palveluun voidaan myös lisätä asiakaskohtaisia lisätietokenttiä kuten etätuki-, varaosa- ja huoltopalvelu. 

Punnitustapahtumiin voidaan liittää dokumentteja ja valokuvia, sähköisiä kuljetusasiakirjoja ja esimerkiksi näyteanalyysitieto, kuten kosteusprosentti tai lämpöarvo ja antaa työmaahan tai projektiin liittyviä lisätietoja laskutusta varten. Resursseja vapautuu siis tuottavalle työlle, kun erillisselvittelyihin ja manuaaliseen paperityöhön ei tuhlaannu aikaa.

Asiakasyrityksemme tehosti toimintaansa mScalesin avulla

Esimerkkinä asiakkaistamme, joilla on käytössä mScales-punnituspalvelu pyöräkuormaajavaaoissa, on kiertotalousyritysjoka lajittelee jätetavaraa eri jakeisiin ja sekoittaa eroteltuja raaka-aineita uudelleen käyttöä varten. He tuottavat puuhake-, multa- ja pihatuotteita, mursketta, kivituhkaa, kuorikatteita ja kompostituotteita. Aiemmin heillä oli haasteena se, että varastotiedot piti kirjata käsin, varastotieto ei ollut ajan tasalla ja laskutus oli näin aikaa vievää. 

Nyt kaikki tiedot ovat ajan tasalla ja kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Laskutus sujuu nopeasti, punnitusdokumentit ja siirtoasiakirjat saadaan sähköisenä. Varastohallinta on sujuvaakun kaikki tieto on samassa järjestelmässä myös autovaaan kanssa. 

Haluatko tietää, miten mScalesin ominaisuudet palvelevat sinun yritystäsi parhaiten? Varaa aika asiantuntijan kalenterista keskustelulle: