Kuormaajavaakaa käytetään, kun lastataan ajoneuvoa, siirretään tavaraa varastosta toiseen tai  jaotellaan varastotapahtumia. Usein käytössä on paljon varastopaikkoja ja on tärkeää tietää, paljonko niissä on tavaraa ja minkä verran tavaraa on siirretty. Käyttäjällä on koko ajan näkymä varastotilanteeseen.  mScales Vehicle Scale -gatewayn avulla digitalisoit kuormaajavaakasi ja liität pyöräkuormaajasi punnituspalveluun helposti ja kustannustehokkaasti vaakatoimittajasta riippumatta.

Kuormaajavaa’asta käytetään toisinaan myös nimityksiä kuormainvaaka, pyöräkuormainvaaka, pyöräkuormaajavaaka, pyöräkonevaaka, kauhavaaka, nosturivaaka ja kahmarivaaka. 

Pyöräkuormaajavaaka lukee painotietoa – summapainoa ja kippauksia. Ennen tieto on kirjattu käsin ja siirretty usb-tikulla yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään (ERPiin) sekä tulostettu punnituslippuja. Painotiedoista ei ole saatu reaaliaikaista näkymää ja usein tiedoissa on ollut virheitä ja puutteita. Laskutus on ollut hidasta ja hankalaa ja varastotiedot eivät ole olleet ajan tasalla. Käytössä on ollut hankala laitekohtainen liitos – jokainen laite on liitetty erikseen yrityksen ERPiin. Punnitustietojen hallinta ja softien päivitys on ollut myös hankalaa. 

Punnitus- ja varastosiirtotapahtumat helposti mScalesin avulla

Vaativiin Pohjolan olosuhteisiin ja mobiiliin punnituslaitteistoon suunniteltu mScales Vehicle Scale -gateway kestää kovimmatkin tärinät ja lämpötilavaihtelut. Gatewayhin on integroituna 4G/LTE-reititin, jolloin mobiilin vaa’an punnitustiedot ovat saatavilla ja raportoitavissa mistä tahansa reaaliajassa. 

Punnituskoodin avulla punnitukset kohdistetaan digitaliseen mScales-punnituspalveluun ja siitä automaattisesti kaikille sidosryhmille, kuten laskutukseen. Samalla saadaan sähköiset kuljetusasiakirjat, varastotapahtumat ja -taseet  varastohallintamoduulin kautta sekä mahdollinen jätteiden siirtoasiakirjaKäyttäjä, yleensä pyöräkuormaajan kuljettaja pystyy hallitsemaan tietovirran mobiililaitteella  reaaliaikaisesti ja 4G-yhteydellä tieto liikkuu sujuvasti. mScales -punnituspalvelulla kuormaajavaa'an tiedot saadaan aina ajantasaiseksi kaikille sidosryhmille.

Tapahtumat voidaan kirjata myös käsin suoraan kirjautuneena käyttäjänä ja tallentaa. Kaikki punnitut kuormat viedään yrityksen ERPiin varastotapahtumiksi ja saadaan laskutuskelpoista dataa.  

mScales-punnituspalvelun avulla virheet vähenevät, laskutus voidaan suorittaa heti ja varastotiedot pysyvät ajan tasalla. Tiedot saadaan helposti kohdistettua oikealle työmaalle, projektille ja tapahtumalle. Esimerkiksi, kun soramontulta lähtee eri soralajeja työmaille, laskutus on helppoa ja nopeaa mScalesin avulla

Usein käytössä on paljon varastopaikkoja ja on tärkeää tietää, paljonko niissä on tavaraa ja minkä verran tavaraa on siirretty. Käyttäjällä on koko ajan näkymä varastotilanteeseen. 

mScales on käytössä pyöräkuormaajavaaoissa monilla toimialoilla, kuten infra-, kaivos-, prosessi-, energia- ja kemianteollisuudessa. Digitaalinen punnituspalvelu voidaan liittää helposti myös vaakoihin satamissa, joissa käsitellään, sekoitetaan ja pakataan bulkkitavaraa sekä kiertotaloudessa. 

Miten mScales eroaa muista vastaavista palveluista? 

  • mScales-punnituspalvelu voidaan kytk monen eri valmistajan vaakaan. 
  • Sitä on erittäin helppo ja yksinkertainen käyttää – vain opastettuja napin painalluksia. 
  • Ei tarvita suuria laiteinvestointeja - mobiililaite ja selain riittää.
  • Kunnonvalvonta voidaan hoitaa etänä ja myös etätuki ja -huolto ovat mahdollisia.
  • mScalesiin voi liittää punnitustapahtumaan liittyviä dokumentteja ja valokuvia. 
  • Myös näyteanalyysitieto - esimerkiksi kosteusprosentti tai lämpöarvo voidaan lisätä.  

Miten yhteistyö jatkuu palvelun toimituksen jälkeen? 

mScalesia kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Uusia lisämoduuleja voi hankkia tarvittaessa, esimerkiksi portinohjaus-moduulin, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen toiminnan. Palveluun voidaan myös lisätä asiakaskohtaisia lisätietokenttiä kuten etätuki-, varaosa- ja huoltopalvelu. 

Asiakasyrityksemme tehosti toimintaansa mScalesin avulla

Esimerkkinä asiakkaistamme, joilla on käytössä mScales-punnituspalvelu pyöräkuormaajavaaoissa, on kiertotalousyritysjoka lajittelee jätetavaraa eri jakeisiin ja sekoittaa eroteltuja raaka-aineita uudelleen käyttöä varten. He tuottavat puuhake-, multa- ja pihatuotteita, mursketta, kivituhkaa, kuorikatteita ja kompostituotteita. Aiemmin heillä oli haasteena se, että varastotiedot piti kirjata käsin, varastotieto ei ollut ajan tasalla ja laskutus oli näin aikaa vievää. 

Nyt kaikki tiedot ovat ajan tasalla ja kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Laskutus sujuu nopeasti, punnitusdokumentit ja siirtoasiakirjat saadaan sähköisenä. Varastohallinta on sujuvaakun kaikki tieto on samassa järjestelmässä myös autovaaan kanssa.