<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Metsäsairila Oy on Etelä-Savossa toimiva Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, jonka perustehtävänä on jätelain mukaisen kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestäminen. Yhtiöllä on lajittelu- ja kierrätyskeskus sekä kolme pienjäteasemaa. mScalesin avulla kunnallinen jätehuoltoyhtiö on saanut toimintaansa joustavuutta ja tehostanut resurssien käyttöä.

 

Materiaalivirrat ovat lisääntyneet Metsä-Sairilan kierrätysalueella, kun vuonna 2021 valmistui uusi kierrätyshalli Kieppi, johon on tehty erilaisille jätteille lajittelupisteet. Jätteiden käsittely on keskitetty tälle alueelle. Kieppi kierrätyspistettä voi käyttää niin yksityiset kuluttajat kuin yrittäjätkin kappaletavaramaksulla. Suuremmat kierrätysasemalle tulevat kuormat kulkevat usein autovaakojen punnituksen kautta joko halliin jätteiden lajitteluun tai suoraan alueen penkoille. Tällä hetkellä digitaalinen mScales punnituspalvelu on käytössä alueen autovaa'oissa sekä kolmessa pyöräkuormaajavaa'assa.

 

 

Uusi kolmisiltainen autovaaka mahdollistaa myös punnitusten myymisen

Metsäsairilalla on käytössä kaksi Tamtronin autovaakaa, jotka ovat kytketty digitaaliseen mScales-punnituspalveluun. Uusi kolmesiltainen HCT-vaaka sijaitsee alueelle saavuttaessa, joten pitkien rekkojen on helppo käyttää vaakaa.

Metsäsairila rakennutti pitkän kolmisiltaisen HCT-autovaa’an markkinavaa’aksi ja samalla myös punnitusjärjestelmä uusittiin. Yrityksen aiempi oma järjestelmä alkoi olemaan tiensä päässä ja vaakahankinnan yhteydessä Metsäsairila halusi päivittää uuden nykyaikaisemman ohjelman, jonka vuoksi he päätyivät mScalesiin. Metsäsairilan valintaperusteena oli myös digitaalisen punnituspalvelun jatkuva kehittäminen. mScales tuotekehityksessä punnituspalvelua kehitetään jatkuvasti, jolloin palvelun kehityksestä on etua kaikille asiakkaille ja käyttäjille. 

mScales_HCT_4

mScalesin palvelut tehostavat toimintaa kierrätysasemalla

Paras hyöty Metsäsairilalle on mobiilipunnitus, joka onnistuu helposti digitaalisesta mScales-palvelusta. Mobiilipunnitus vapauttaa punnitusoperaattoreiden työaikaa muihin tehtäviin ja kuskit voivat hoitaa punnitukset itsenäisesti mobiilaitteellaan.

"Vapautuva resurssi on voitu käyttää muihin töihin, joten olemme saavuttaneet kustannussäästöjä", kertoo käyttöpäällikkö Olli Siekkinen.

Autovaaka toimii Metsäsairilalle myös markkinavaakana, sillä yhtiö myy punnitusta palveluna muille yrityksille. Vaaka sijaitsee julkisen tien varressa, joten sijainti on pelkästään punnitukseen tulevien autojen kannalta looginen. Alueella käy ulkopuolisia punnitsijoita, ja mScalesin avulla yritys pystyy tarjoamaan myös heille vaakauspalveluja.

"Voimme antaa vakitoimittajillemme punnituskoodit ja näin alueelle pääsy on myös vapautunut, jolloin heidän toimituksensa eivät ole aukioloaikoihimme sidottuja", Siekkinen kiteyttää.

mScalesin lisämoduuleihin kuuluvan portinohjaustoiminnon avulla voi avata kierrätysalueen portit etänä, jolloin etätyöskentely on joustavampaa. Logistiikkapäällikkö Olli Siekkinen voi työskennellä kotoa käsin esimerkiksi avaamalla Metsäsairilan alueen portit, kun alueelle on tulossa auto normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Näin aikaa ja vaivaa säästyy huomattavasti, kun ei tarvitse ajaa useita kymmeniä kilometrejä pelkästään päästämään autoja sisään alueelle.

Portinohjausjärjestelmä mahdollistaa kierrätysalueelle etenkin joustavat aukioloajat ja sujuvan liikkumisen. Portinohjaus onnistuu myös kuormaajan kuskilta suoraan hytistä käyttämällä mScalesia mobiilina, jolloin alueella liikkuminen on sujuvaa. Etenkin talvella, kun kierrätysalueen autovaakoja pidetään puhtaana lumesta, joustava liikkuminen on tärkeää.

Ympäristöministeriön vaatimuksen mukainen sähköinen siirtoasiakirja tulee Metsäsairilan käyttöön syyskuun 2022 alussa uutena palveluna. Sähköinen siirtoasiakirja varmennettuna sähköisillä allekirjoituksilla saadaan helposti mScalesista. Erillisiä paperitulosteita ei enää tarvita, ja tiedot siirtyvät viranomaisrekisteriin ajantasaisina ja virheettöminä.

 

Myös pyöräkuormaajapunnitukset hoituvat kätevästi mobiilina

Metsäsairila on liittänyt mScalesin myös kolmeen pyöräkuormaajavaakaan. Kuormaajavaa'an liittäminen palveluun mahdollistaa nyt kuljettajan tekemään mobiilisti kaikki kuormaaja- ja vaakapunnitukset. Punnitus on sujuvampaa, kun kaikki jätelajit ja astiasiirrot voi tehdä helpommin punnituskoodeilla.

"Kun tavaraa kulkee eri astioissa, pystymme koko ajan seuraamaan varastosiirtoja ja -saldoja. Punnitus on todella nopeaa ja helppoa, laitat vaan tuotteen valmiiksi ja ajat vaa’alle. Tähän menee vain 20 sekuntia, jatkat taas matkaa ja punnitus on tehty. Olemme olleet tyytyväisiä palvelun helppouteen, itsepalveluun ja siihen, että tieto kulkee saman tien", kertoo pyöräkuormaajan kuljettaja Jorma Lampinen.

Jatkuvasti kehittyvä palvelu ja asiakaspalvelu mScalesin valinnan etuina

Metsäsairilan käyttöpäällikkö Olli Siekkinen perustelee mScalesin valintaa seuraavasti: "Kunnallisena toimijana joudumme tietenkin harkitsemaan eri toimittajien valintaa. Valitsimme mScalesin, koska sain vakuuttavan kuvan asiakaspalvelusta ja myynnistä. Koin, että toiminta sopii nimenomaan meille ja luotin projektin toteutumiseen. Yhteyshenkilön roolissani yhteistyömme on ollut joustavaa. mScalesin etuna on myös jatkuvasti kehittyvä palvelu."

"mScales-tiimistä on meille määriteltynä oma yhteyshenkilö, joka helpottaa yhteydenpitoa. Hän tietää tarpeemme ja ongelmamme ja pystyy heti vastaamaan kysymyksiimme. Pitkä kokemus Tamtronin kanssa niin sanotusti käänsi vaa’an teidän puolelle!" summaa Siekkinen.

Metsa-Sairila_kierratys

Metsäsairila Oy on Etelä-Savossa toimiva Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö. Perustehtävänä on jätelain mukaisen kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestäminen.