<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Liian moni lähetys ”eksyy” tai myöhästyy vielä nykyäänkin epäselvien tai puutteellisten kuljetustietojen vuoksi. Sähköiset kuljetustiedot auttavat kuljetuspalvelujen tuottajia toteuttamaan oman osuutensa logistiikkaketjussa sujuvasti ja näin varmistamaan asiakkaalle hyvän palvelutason ja tehokkaamman kuljetusketjun. mScales-punnituspalvelun avulla kuljetusasiakirjat, kuten rahtikirja on helppo ja nopea toteuttaa sähköisesti suoraan punnitusohjelmistosta. 

mScales-demo autovaaka

 

Kotimaan rahtikirja 

Rahtikirja on virallinen kuljetussopimus, jolla osoitetaan tavaran toimittaminen  ja  vastaanotto. Rahtikirja sisältää kuljetukseen liittyvät tiedot ja sen tulee täyttää viranomaisvaatimukset. Siihen tulee tehdä aina lähetyksen vastuun siirtyessä osapuolien kesken tarpeelliset huomautukset sekä kuittaukset. 

Rahtikirjan laatimisesta on säädetty Tiekuljetussopimuslaissa 23.3.1979/345 ja sen 2. luvussa 6. pykälässä kohdassa kuljetussopimuslaki ja pykälässä 6 a sähköistä rahtikirjaa täydentävät tiedot.  

mScales -punnituspalvelu mahdollistaa sähköisen rahtikirjan laatimisen erittäin kätevästi ja helposti suoraan palvelusta. Rahtikirja voidaan täydentää sähköisillä allekirjoituksilla. Rahtikirjan punnitustiedot tallentuvat automaattisesti ja ovat haluttujen sidosryhmien käytettävissä. Paperisia rahtikirjoja ei tarvita lainkaan eikä erillistä arkistoa, sillä tieto siirtyy suoraan pilvipalveluun. Näin virheiden määrä minimoidaan ja kustannustehokkuus paranee.

New call-to-action

 

CMR – kansainvälinen autorahtikirja

Suomi on ratifioinut eCMR-lisäpöytäkirjan, jolloin sähköistä rahtikirjaa Suomeen voidaan käyttää. CMR rahtikirjaa käytetään maantiekuljetuksen kansainvälisellä osuudella. Käytännössä CMR-rahtikirja vastaa kotimaan rahtikirjaa, mutta se on monimutkaisempi ja säätelee osapuolten vastuita ja valtuuksia hyvin tarkasti CMR-yleissopimuksen pakottavuuden vuoksi. Kansainvälisen kuljetuksen osapuolet eivät voi sopia keskenään yleissopimuksesta poikkeavia ehtoja. 

Sähköiseen rahtikirjaan voidaan liittää muitakin tarpeellisia tietoja mScales-palvelulla: 

 • Sähköinen allekirjoitusnimenselvennytpäiväleima 
 • Sähköinen lähete 
 • Sähköinen punnituslipuke
 • Kuljetukseen liittyvät muut ohjeet 
 • Sähköiset karttapohjat 
 • Tiettyyn toimitukseen liittyvät turvallisuusohjeet 
 • Käyttöturvallisuustiedotteet  
 • Valokuvia 
 • Kauppalaskut  
 • Tuotteen alkuperäistodistus (EU:n alueella) 
 • Pakkauslistat (erikseen tai liitteenä) 
 • Kuormalista 
 • Yrityksen oma logo

Haluatko tietää, miten mScalesin ominaisuudet palvelevat sinun yritystäsi parhaiten? Varaa aika: