<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

mScalesiin on saatavilla toiminnallisia lisämoduuleja, jolloin perusohjelman toiminnallisuutta on mahdollista laajentaa palvelun räätälöimiseksi vastaamaan yrityksen ja toimialan tarpeita. Hyödyllisten lisämoduulien avulla toimintaan saadaan tehokkuutta, kun toiminnot hoidetaan helposti yhdestä punnitusohjelmistosta. 

Toiminnallisia lisämoduuleja ovat esimerkiksi varastohallinta, kuljetusasiakirjat, valokuvien ja dokumenttien tallentaminen, näytteenotto ja analyysit, porttien ohjaus mobiililaitteella, automaatiojärjestelmäliityntä sekä koodipunnitus ilman verkkoyhteyttä. Lisämoduulit voidaan ottaa mScalesiin helposti käyttöön asiakkaan tarpeen mukaan. Osa lisämoduuleista vaatii erillisen gateway:n toimiakseen.

Demo_Banneri_1

Varastohallinta ja -raportointi moduuli mahdollistaa tehokkaan materiaalihallinnan logistiikan keskipisteeseen. Tieto on jatkuvasti reaaliaikaista punnituspalvelun avulla, sillä varastotapahtumat perustuvat todellisiin punnitustapahtumiin ja tieto siirtyy raportointiin automaattisesti. Varastohallinnan avulla voi lisätä logistiikan kannattavuutta ja seurata materiaalien kiertoa.

Valokuvien ja dokumenttien tallentaminen punnitustapahtumiin onnistuu digitaalisen punnituspalvelun avulla helposti. Kuljettaja ja henkilökunta voivat ottaa valokuvia ja liittää dokumentteja punnituslippuihin mobiililaitteellaan.

Rahtikirjat toteutuvat kätevästi punnituspalvelun avulla sähköisesti, jolloin paperisia dokumentteja ei enää tarvita ja kaikki punnitustieto siirtyy tietoturvallisesti ja reaaliajassa kaikille sidosryhmille. Sähköisten kuljetusasiakirjojen avulla inhimillisiltä virheiltä vältytään manuaalisen työn poistuessa ja tieto on luotettavaa ja arkistoituu automaattisesti palveluun. Erillisiä arkistoja ei tarvita. Rahtikirja voidaan kuitata eri osapuolten toimesta sähköisellä allekirjoituksella.

Siirtoasiakirjat voidaan luoda sähköisesti punnituspalvelun avulla helposti ja nopeasti ja niihin saadaan lähettäjän ja vastaanottajat allekirjoituksen sähköisinä. Tällöin myös viranomaisraportointi saadaan ajantasaiseksi ja luotettavaksi. Asiakirjat säilyvät palvelussa, jolloin erillistä arkistointia ei tarvita ja paperisista dokumenteista voidaan luopua. Digitaalisesta punnituspalvelusta toteutetut sähköiset siirtoasiakirjat ovat uuden jätelain mukaisia.

lisämoduulit_mScales

Analyysit ja näytteenotto. Kuljettaja voi kirjata kuormaan liittyvän näytteen. Laboratorio valitsee näytteen ja tekee analyysin. Näytteitä ja analyyseja, kuten esimerkiksi lämpöarvo- tai kosteusanalyysi voidaan kohdistaa kuormaan, annetulle aikajaksolle tai esimerkiksi ennusteeksi. Etenkin energia-alalla vaaditaan näytteenotto- ja analyysit-toimintoa.

Porttien ohjaus mobiililaitteella onnistuu kuljettajan toimesta itsenäisesti. Kun punnituksia tehdään esimerkiksi ympäri vuorokauden, voi kuljettaja omatoimisesti ohjata laitteita ja avata portteja annetun punnituskoodin avulla (vaatii gateway:n toimiakseen).

Automaatiojärjestelmäliityntä lähettää koodipunnituksessa tai offline käyttöliittymällä tehdyistä punnituksista tiedot esimerkiksi lastaus- tai purkuluvan käsittelyä varten.

Koodipunnitus onnistuu myös offline-tilassa, ilman verkkoyhteyttä, mikäli tietoverkkoyhteys tai pilvipalvelu ei ole punnitushetkellä käytettävissä. Näin punnituksia voidaan jatkaa toimipisteissä, joissa esimerkiksi on toistuvia tietoliikenneyhteys-ongelmia. Offline-tilassa tehtävä koodipunnitus vaatii gateway-laitteen.

Käyttäjäyritysten punnitusraportointi. Moniyritysympäristössä useampi käyttäjä käyttää samaa vaakaa. Vaa’an omistajayrityksen on mahdollisuus nähdä käyttäjäyritysten punnitusraportit. Raportilla näkyvät kuljetusyritys, ajoneuvotunnus, painotiedot (kg) ja kuormien lukumäärä (kuormalkm), eli vain ne tiedot, jotka olisi mahdollista saada tietoonsa vaa’an vieressä seisten.

opas_banneri_A

Haluatko tietää, miten mScalesin ominaisuudet palvelevat sinun yritystäsi parhaiten? Varaa aika asiantuntijamme kalenterista: