<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

mScales yhdistää edistyksellisen ohjelmisto-osaamisen vankkaan teollisen punnitsemisen kokemukseen. mScalesilla korvaamme kalliin, hitaan ja virhealttiin manuaalisen dokumentoinnin automaattisella, digitaalisella punnitusohjelmistolla. 

 

Ohjelmisto sisältää valmiit ratkaisut kaikkiin työvaiheisiin, yksittäisistä punnituksista tietojen analysointiin ja viranomaisraportointiin. Pilvessä toimiva, vahvasti suojattu mScales on varma valinta pitkälle tulevaisuuteen.

Sujuvuutta satamiin ja moniyritysympäristöihin digitaalisen punnituspalvelun avulla

Satamat ja yrityspuistot ovat keskittymiä, joissa useat operaattorit, toimittajat, varastot tai tuotantolaitokset toimivat samalla alueella. Ne voivat toimia siellä esimerkiksi yhdessä muiden toimialaan tai toimitusketjuun linkittyvien yritysten kanssa, jolloin toimijat saavat hyötyä toistensa läheisyydestä. Tai yrityksen sijoittuminen yritysalueelle johtuu puhtaasti maantieteellisestä sijainnista. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat satamat, lentokentät tai muut logistisesti keskeiset sijainnit.

mScales on digitaalinen punnituspalvelu, joka kytkee vaakasi liiketoimintajärjestelmään ja liittää punnitusten tiedot heti laskutusta, toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten. Palvelussa punnitukset ja materiaalivirrat hallitaan reaaliaikaisesti ja punnitustapahtumiin liittyvät tiedot ovat helposti ja välittömästi kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Saat myös automatisoitua esimerkiksi puomien käytön, kulkulupien valvonnan ja lastaustoimenpiteet mScalesiin toimimaan yksilöllisellä punnituskoodilla. Käyttövalmis punnituspalvelu on saatavilla kuudella kieliversiona, jotta kansainvälisissä ympäristöissä mikään ei jää kielitaidon varaan.

New call-to-action

Punnitustieto ohjautuu automaattisesti oikeaan paikkaan, oikeiden henkilöiden käytettäväksi

Moniyritysympäristöt ja satamat sisältävät useampia operaattoreita, toimittajia ja varastoja, joissa tuotantoa ja vaakaustoimintaa voi olla vuorokauden ympäri. Digitaalisen mScales punnituspalvelun avulla saat liitettyä kulkuluvat sekä kuljetusohjeet järjestelmään ja automatisoitua esimerkiksi puomien tai lastauksen toimintoja. Voit luoda myös jokaiselle yritykselle punnitus-profiilin, jonka avulla useat toimijat voivat käyttää samaa vaakaa. Punnitustiedot kirjautuvat näin automaattisesti oikeaan paikkaan. Tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien sidosryhmien käytettävissä.

Digitaalinen punnituspalvelu tuo satamien hyödyksi lukuisia etuja, jota voidaan hyödyntää uusien kokonaisuuksien suunnittelussa. Kun jokainen satama-alueella tapahtuva punnitus tai muu toiminto on tunnistettavissa yksilöllisen punnituskoodin kautta, eikä palvelun käyttäminen ole sidottua yhteen tiettyyn vaakalaitteeseen, voidaan tapahtumat liittää juuri oikean asiakkuuden ja rahdin alle. Tämä mahdollistaa muun muassa useiden laivojen purkamisen tai lastaamisen samanaikaisesti. mScales on integroitavissa myös muihin yritysten käyttämiin digitaalisiin järjestelmiin, joten tapahtumista saatava data on reaaliaikaisesti koko organisaation käytössä raportointia, rahtitositteita ja ajantasaisia saldoja varten.

New call-to-action

Lue asiantuntijablogit:

mScales moniyritysympäristö mahdollistaa uusia liiketoimintaetuja

Digitalisaatio vauhdittaa satamien kehitystä

Työturvallisuus lisääntyy prosessien automatisoituessa

Rekkojen, junien, trukkien ja kuormaajien täyttämien yritysalueiden työturvallisuus lisääntyy huomattavasti, kun kuljetuksen suorittaja tietää tarkalleen, missä hänen pitää olla ja minne mennä. Turvallisuusriskiä kohottava ajoneuvosta nouseminen vähenee myös huomattavasti, kun punnitus ja tunnistautuminen tapahtuu kätevästi hytistä, kuljettajan omalla mobiililaitteella normaalilla verkkoyhteydellä. Palvelu toimii kuudella eri kielellä (esimerkiksi venäjän kieli ja eesti), jotta virheiden ja vaaratilanteiden riski pienenee riippumatta kuljettajan kielitaidosta.

NÄIN HYÖDYT MSCALES -PUNNITUSPALVELUN KÄYTÖSTÄ

 • Palvelun käyttö tehostaa merkittävästi koko tilaus-toimitusketjua
 • Materiaalikohtainen punnitseminen ja materiaalien lajittelu helpottuvat
 • Punnitukset voidaan kohdistaa suoraan toimitussopimuksiin
 • Materiaalivirtojen helppo tai sujuva hallinta tuotannossa ja käytössä aina reaaliaikaset varasto- ja tapahtumatiedot
 • Digitaalisen punnituspalvelun käyttö vähentää merkittävästi inhimillisiä virheitä ja informaatiokatkoksia
 • Punnituspalvelun käyttö on turvallista ja tehokkaasti varmennettua
 • Paikallisten lakien, säädösten ja sertifiointien mukaiset ympäristö-, energia-, yrityspuisto-, varasto-, tuotanto-, alkuperä- ja tapahtumaraportointi sekä materiaalien vanhenemisen seuranta
 • mScalesin käyttäjällä on asiantuntijan tuki-, huolto- ja päivityspalvelut käytössään
 • Vaakojen laitehallinta, kunnonvalvonta, diagnostiikka ja etähuolto
 • Erittäin monipuoliset sähköiset raportointi- ja dokumentointimahdollisuudet
 • Ainutlaatuinen ja helppo mahdollisuus keskittyä omaan liiketoimintaan, saada suuremmat säästöt, käyttöasteen nosto ja parempi palvelutaso:
  • Laajentaa mScales -punnituspalvelu kytkemällä yrityksen kaikki vaakalaitteet ja niiden komponentit palvelun tuottajan elinkaaripalveluihin
  • Mahdollistetaan alueen muita yrityksiä mukaan samaan punnituspalveluun luomalla vaa’alle ns. moniyritysympäristö
Tutustu asiakkaidemme saamiin hyötyihin:
Asiakasreferenssi

mScales on Kokkolan sataman suurin kehitysaskel

Lahti Precisionin mScales -punnituspalvelu mahdollisti useamman tilauksen punnituksen yhtä aikaa ja näiden hallinnan ja helpon raportoinnin...

Lue lisää
Asiakasreferenssi

Loimi-Hämeen Jätehuolto on tyytyväinen mScales palvelukokonaisuuteen

Loimi-Häme Jätehuollossa käytetään digitaalista mScales -punnituspalvelua päivittäisen toiminnan tukena.

Lue lisää
Asiakasreferenssi

Metsäsairilan materiaalivirtoihin tehokkuutta mScalesilla

Kunnallinen jätehuoltoyhtiö on saanut toimintaansa joustavuutta ja tehostanut resurssien käyttöä rakennuttamalla pitkän kolmisiltaisen HCT-autovaa’an markkinavaa’aksi.

Lue lisää

Haluatko tietää, miten mScalesin ominaisuudet palvelevat sinun yritystäsi parhaiten?

Varaa aika asiantuntijan kalenterista:

Lataa oppaamme ja opi punnituksen digitalisaation hyödyt
Reference 20.9.2022

More modern and safer logistics with the help of mScales

The international company has found a working solution in mScale's digital service to streamline logistics processes and improve security in the business. Lue lisää

Reference 7.9.2022

Nordkalk is a pioneer in its field with digital weighing solution

Nordkalk Sweden today has a digital weighing service that enables, for example, self-service, flexible weighing codes and digital management of deliveries in the supply chain. Lue lisää

Kysy lisää