<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
mScales_lattiavaakademo

1. Mikä on lattiavaaka?

Lattiavaa’an rooli yrityksen toiminnassa on merkittävä. Koska lattiavaaka on keskeinen väline postitus- ja logistiikkakeskuksissa, pakkaamoissa ja lähettämöissä, tulee niiden olla erilaisia olosuhteita ja kovaa käyttöä kestäviä. Lattiavaa’asta käytettyjä muita nimiä on esimerkiksi siltavaaka, lavavaaka ja tasovaaka. Vaakojen yleisin valmistusmateriaali on maalattu, ruostumaton ja haponkestävä teräs. Vaakoja on saatavissa myös räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX). 

Lattiavaakojen yleisin käyttö on logistiikkavaakana varastoissa, joissa niiden läpi kulkee sekä lähtevää että saapuvaa tavaraa. Yksittäinen vaaka on useimmiten osa punnitusketjun muodostavaa kokonaisuutta, jolloin sen liitettävyys digitaaliseen järjestelmään kannattaa huomioida jo vaakaa hankittaessa.

Matalasiltavaaka_lattiavaaka

2. Miten lattiavaaka toimii?

Lattiavaaka on käyttölogiikaltaan yksinkertainen. Sen punnitustasolle tuodaan punnittava esine, nippu tai lava ja lattiavaaka antaa punnitustuloksen kirjattavaksi varastosaldoihin tai kuljetusasiakirjoihin. Varsinkin, jos vaaka tulee kaupalliseen käyttöön, sen käyttö ja varmennus on valvottu direktiivein ja valtuutetun toimijan tulee suorittaa varmennus.

Lavavaaka haarukkavaaka_lattiavaaka

Kuva: Lahti Precisionin lavavaaka, josta käytetään myös nimitystä haarukkavaaka.

TAKAISIN YLÖS

opas_banneri_A

3. Milloin voin käyttää lattiavaakaa kaupallisiin punnituksiin?

Lattiavaaka on kaupallisessa käytössä silloin, kun punnitustulosta käytetään perusteena tuotteen tai palvelun hinnalle. Tällöin vaa’an tulee olla asianmukaisesti varmennettu siihen valtuutetun liikkeen toimesta. Laitevalmistajalla on hyvä olla Inspecta Tarkastus Oy:n myöntämä NAWID1- sekä MID2-direktiivien D-moduulin mukaiset sertifikaatit, jolloin se voi suorittaa vaakalaitteille tarkastuksen ja saattaa ne itsenäisesti markkinoille EU:n alueella. Näin lattiavaa'an valmistaja voi varmistaa ja vakuuttaa, että toimitetut vaa’at tai mittalaitteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja ne täyttävät direktiivien vaatimukset. Lattiavaakaa hankkiessa on tärkeää varmistaa, että ne ovat tarvittaessa varmennettavissa, jolloin ne soveltuvat myös kaupalliseen käyttöön.
Pöytävaaka_M60_S_Lahtiprecision

Kuva: Lahti Precisionin pöytävaaka. Lahti Precisionille on myönnetty vaakojen ensivarmennusoikeus.

4. Mitä asioita kannattaa huomioida lattiavaa'an valinnassa?

Lattiavaakaa valittaessa kannattaa huomioida muutamia seikkoja. Ensinnäkin punnittavien yksiköiden koko ja mitat tulee ottaa huomioon. Vaaka voidaan upottaa lattiaan tai toimittaa pintamallina, mikäli sitä on esimerkiksi tarpeellista joskus siirtää. Ympäröivät olosuhteet ja vaatimukset vaikuttavat myös lattiavaa’an materiaalien ja vaakalaitteiston valintaan, jotta vaaka on mahdollisimman tarkka, laite on turvallinen käyttää ja se toimii luotettavasti koko sen elinkaaren ajan.

Vaaka voi myös ohjata annostusta halutun tavoitepainon saavuttamiseksi. Tarvittaessa vaa’an massavirran näyttöä voidaan käyttää vaa’alta poistuvan materiaalivirran säätämiseksi prosessin vaatimusten mukaiseksi. 

Kun lattiavaa’an toimittaja on luotettava kotimainen toimija, varaosien saatavuus on taattua ja huollot toimivat asiantuntevasti. Näin vaaka toimii tarkasti ja luotettavasti koko elinkaarensa ajan. Vaakatoimittaja voi olla mukana jo hankinnan suunnitteluvaiheessa, jolloin varmistetaan, että vaaka on optimaalinen sen käyttötarkoitusta ja sijoituspaikkaa ajatellen. Hankintahinnaltaan mahdollisesti halvempien tuontivaakojen kohdalla varaosien ja huoltojen saatavuus voi olla epävarmaa, eikä tuontivaa'an myyjällä ole välttämättä riittävää asiantuntemusta esimerkiksi opastamiseen vikatilanteessa. 

Lisäksi on hyvä huomioida lattiavaa’an liitettävyys pilvipalveluun ja mahdollisuudet integroida kyseinen pilvipalvelu omiin liiketoimintajärjestelmiin.

Luotettavan kotimaisen toimittajan lattiavaakojen edut halpatuontivaakoihin verrattuna:

  • Luotettavasti toimiva tarkka vaaka
  • Pitkä elinkaari
  • Varaosien ja huoltopalveluiden saatavuus
  • Liitettävyys pilvipalveluun ja pilvipalvelun integraatiomahdollisuudet omiin liiketoimintajärjestelmiin (ERP)
Lattiavaaka SPF4400 vaakasilta

5. Miksi lattiavaaka kannattaa liittää pilvipalveluun?

Varastossa tai logistiikkakeskuksessa lähtevän ja saapuvan tavaran liikenne on usein jatkuvaa, jonka lisäksi yrityksen vaaoilla punnitaan myös yrityksen sisäisiä siirtoja. Lattiavaa’alla suoritettavien punnitustoimenpiteiden määrä nousee siis suureksi ja vaaka on kovassa käytössä. Aiemmin tieto jokaisesta punnituksesta on kirjattu käsin yrityksen eri tietokantoihin ja se on osaltaan hidastanut ja kangistanut prosessia ja lisännyt inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Näin varastotiedot eivät ole pysyneet ajantasaisina tai saavutettavina. Pahimmassa tapauksessa yksittäisellä lattiavaa’alla suoritettu punnitus on jäänyt kirjaamatta kokonaan tai merkintä on hävinnyt.

Digitaalisen punnituspalvelun avulla kaikki logistiikkavaa’at ja liiketoimintajärjestelmät voidaan kytkeä helposti yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka jokainen osa pelaa reaaliaikaisesti saman päämäärän hyväksi ja punnitustapahtumien hallinta on helppoa. Palvelun avulla koko punnitusprosessi saadaan automatisoitua. Esimerkiksi samanaikaisesti voidaan käsitellä useita tilauksia ja laaduttaa tapahtumia ja punnitustieto saadaan reaaliaikaisesti kaikkien sidosryhmien käyttöön, saatiin data sitten lattiavaa’asta tai ajoneuvovaa’asta. Mobiilipunnitus tarjoaa paljon etuja ja mahdollisuuksia verrattuna perinteiseen punnitustapaan. Myös varastotiedot pysyvät ajan tasaisina ja logistiikan prosessien hävikki tai muut ongelmat eivät ainakaan johdu virheellisistä punnitustiedoista.

mScales_moder_weighing_system
Banneri_laskuri

6. Miten lattiavaaka liitetään pilveen?

Olemme kehittäneet digitaalisen mScales-punnituspalvelun, jonka avulla vaakasi voidaan tuoda osaksi nykyaikaisen ja saumattoman tiedonhallinnan kokonaisuutta. mScales-punnituspalvelussa punnitukset hallitaan reaaliaikaisesti ja kaikki punnituksiin liittyvät tiedot ovat helposti kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Punnitukseen liittyvät prosessit ja tiedonhallinta tehostuvat näin merkittävästi.

mScales-palveluun voidaan liittää useiden eri valmistajien vaakalaitteita ja eri käyttöön tarkoitettuja vaakoja,  joko kiinteällä yhteydellä tai langattomasti 4g/LT-yhteydellä mScales-gateway:n avulla. Myös monet vanhemmat vaa’at ovat modernisoitavissa  ohjauskeskuksen avulla digitaaliaikaan ja näin voidaan vähentää merkittävästi vikaantuvien vaakaelektroniikan, komponenttien ja liitosten määrää. Uuden ruostumattomasta teräksestä valmistetun mScales-ohjauskeskuksen avulla useamman eri lattiavaa’an elektroniikka keskitetään yhteen ohjauskeskukseen ja helposti huollettavaksi. Näitä keskuksia löytyy eri lisälaitteilla varustettuna eri malleja. Ohjauskeskukseen sijoitettu moderni monikanavainen vaakainstrumentti yhdistettynä mScales-punnituspalveluun mahdollistaa vaa’an etädiagnosoinnin, –huollon sekä yksittäisten anturisignaalien analysoinnin ohjelmallisesti.

7. Miten lattiavaakapunnituksista tehdään sujuvaa?

Parasta digitaalisessa mScales -punnituspalvelussa on, että se voidaan räätälöidä ja soveltaa juuri sinun yrityksesi käyttöön tehokkaimmin soveltuvaksi. Käytännössä se mahdollistaa lattia-, ajoneuvo- tai muilla vaakatyypeillä tehtävien punnitusten, ja niihin liittyvän kulunvalvonnan automatisoimisen mobiilisti ja annetulla punnituskoodilla toimivaksi. mScales -punnituspalvelussa jokaiselle tapahtumalle luodaan oma punnituskoodi, joka voidaan liittää kyseiseen osto- tai myyntitilaukseen. Näin voidaan helpottaa ja suoraviivaistaa esimerkiksi laskutusta. Punnituksista saatava data kirjautuu suoraan punnitustositteille ja raportit ovat saatavissa heti kaikissa toimipisteissä. Myös lisätietoja, dokumentteja tai vaikka kuvia poikkeamista voidaan lisätä punnituskoodin taakse ja tietoihin päästään näin helposti ja nopeasti käsiksi.

Punnituksia voidaan suorittaa useammalla lattiavaa’alla samaan aikaan tietojen tallentuessa reaaliaikaisesti järjestelmään. Tämä mahdollisuus merkitsee myös todella huomattavaa ajan säästöä. Kaikki dokumentit tallentuvat sähköisessä muodossa, esimerkiksi rahtikirjat ja siirtoasiakirjat ja nämä viralliset asiakirjat voidaan vahvistaa sähköisellä allekirjoituksella ja varmenteella. Tarvittaessa punnituslipun taakse voidaan liittää todistus tai sertifikaatti, esimerkiksi tuotteen alkuperätodistus. Erillistä arkistointia ei enää tarvita, kaikki tieto säilyy mScales -punnituspalvelussa.

mScales_mobiilipunnitus_käyttöliittymä_940x435

Haluatko kuulla lisää mScalesin liittämisestä vaakaan?

Varaa asiantuntijan kalenterista sinulle sopiva ajankohta.