Perinteisesti vaakaan on liittynyt paljon oheislaitteita, kuten käyttäjäterminaali, kirjoittimia, etätunnistimia ja PC-tietokone. Uudessa mScales -ratkaisussa nämä korvautuvat mobiilisovelluksella ja pilvipalvelulla.

Aiempi tapa käyttää punnitusjärjestelmiä ja hallita tietoja on vanhentunut ja työläs:

old_customers_business_system_ERP
  • Vanhanaikaiset järjestelmät: Vaakakohtaiset Windows-pohjaiset ohjelmistot
    ja -laitteistot, joihin liittyy huolto- ja turvallisuusongelmia.
  • Siiloutunut: Jokaisella toimipisteellä on omat tiedot ja toimintatavat.
  • Hajanainen: Mittaustuloksia ei integroida myynti- ja ostotilauksiin.
  • Työvoimavaltainen: Järjestelmät on tarkoitettu vain paikallisen kenttähenkilökunnan käyttöön.

mScales modernisoi ja yhdenmukaistaa punnitusjärjestelmät pilvipohjaisen SaaS-ratkaisun avulla:

mscales_Saas_solution_1200
Lataa opas: Digitaalisella punnituspalvelulla saat tehoja liiketoimintaan