<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Logistiikan materiaalivirralla tarkoitetaan materiaalien tai tuotteiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen liittyviä tapahtumia sekä toimenpiteitä, aina raaka-aineiden toimittajilta tuotteiden loppuasiakkaalle saakka. Materiaalivirtojen sujuvuus on varsin oleellista hyvin toimivan liiketoiminnan kannalta.

Siellä missä liikkuu materiaalia, liikkuu myös tietoa ja pääomaa. Tietovirtojen hallinnan avulla pysytään kartalla, miten materiaalivirrat liikkuvat ja niistä pystytään raportoimaan ja käyttämään dataa esimerkiksi ajantasaisen laskutuksen perusteena. Materiaali- ja tietovirtoja ohjaamalla ja niitä hallitsemalla voidaan hyvin voimakkaasti vaikuttaa tuottavuuden kehitykseen.

Massa on usein paras tapa mitata materiaalin määrää


Massaperusteisista materiaalivirroista puhutaan, kun esimerkiksi materiaalin myyntiyksikkö on gramma, kilogramma tai tonni. Esimerkiksi kiertotalouden materiaalivirtojen määrää on usein mahdotonta mitata kappalemäärinä. Materiaalien tilavuus voi muuttua sitä kuljettaessa tai varastoidessa. Myös lainsäädäntö ottaa kantaa mittausmenetelmiin ja vaatii massan mittaamista punnitsemalla useissa erilaisissa käyttötapauksissa.

Poimi talteen vinkit: "3 syytä digitalisoida massaperusteiset materiaalivirrat jo tänään"

opas_banneri_A

Materiaalivirtoihin liittyvät lainsäädännöt ja raportointivelvoitteet 


Materiaalivirtojen
hallintaan liittyy paljon lainsäädäntöä. Esimerkiksi tiettyjen materiaalien varastoinnista ja siirroista tulee raportoida viranomaisille. Monilla toimialoilla, kuten esimerkiksi jätteenkäsittelyssä ja kiertotaloudessa materiaalin alkuperä tulee olla tiedossa. Tietovirtojen avulla voidaan tarkastella ja jäljittää mennyttä aikajaksoa sekä myös tehdään havaintoja tulevaisuutta silmällä pitäen.

Digitaalisten palveluiden valjastaminen jo käytössä olevien perinteisten työkalujen tueksi tai tilalle nouseekin tässä kohtaa ajankohtaiseksi. Esimerkiksi mScales -punnituspalvelun avulla voidaan luoda sähköinen siirtoasiakirja sähköisillä allekirjoituksilla varmennettuna helposti ja nopeasti. Näin viranomaisraportointi saadaan ajantasaiseksi ja luotettavaksi. Sähköisen siirtoasiakirjan edut paperiseen dokumenttiin verrattuna ovat muun muassa sen jäljitettävyys ja arkistointi, helppokäyttöisyys sekä ajansäästö. Myös virheiden määrä vähenee, kun toimintoja automatisoidaan ja tämä puolestaan tuo huomattavaa ajansäästöä. 

Banneri_laskuri

Myös sisäiset materiaalivirrat hallintaa

Tuotantoon vastaanotettavan ja sieltä lähtevän materiaalin virrat ovat yrityksen sisäisestä näkökulmasta katsottuna usein melko suoraviivaisia. Tuotantolaitoksen sisäisten siirtojen ja materiaalivirtojen kokonaiskuvan näkeminen on usein paljon haasteellisempaa ja vaatii paljon manuaalista työtä ja raportointia. Materiaalivirrat jakautuvat useampiin pienempiin virtoihin esimerkiksi lajittelussa tai seulottaessa.

Materiaalivirrat yhdistyvät myös tuotantoprosesseissa ja esimerkiksi sekoitettaessa kahta eri materiaalia toisiinsa. Tällöin on tärkeää pitää materiaaleista syntyvät tietovirrat luotettavina ja ajantasaisina, jolloin käytettävissä on aina ajantasainen tieto raaka-ainevarastojen, välivarastojen ja myyntivarastojen varastosaldoista. Samalla saadaan parempi ymmärrys keskeneräisen tuotannon virtauksista kokonaisuutena mahdollistaen myös tuotannon virtauksen pullonkaulojen tarkastelun. 

Digitaalinen punnituspalvelu mahdollistaa yrityksen eri toimipisteiden ja tuotantoyksiköiden massaperusteisten materiaalivirtojen tiedonkeruun yhteen keskitettyyn paikkaan, josta tietoa on helppoa siirtää kaikkialle, missä sitä tarvitaan. Digitaalinen mScales -punnituspalvelu on loistava väline myös laitoksen sisäisten materiaalivirtojen hallintaan ja kumppanit sekä sidosryhmät saadaan helposti ja saumattomasti mukaan datan jakoon. 

mScales_lattiavaaka_demo

Digitaalinen punnituspalvelu ottaa myös sidosryhmät mukaan tietojen ja materiaalivirtojen hallintaan 


Materiaalivirtojen hallintaa ei voida katsoa vain yrityksen sisäisestä näk
ökulmasta. Tuotanto tarvitsee raaka-aineita ja polttoaineita, tuotteet tulee kuljettaa asiakkaille ja jätteet kierrätykseen. Kaiken tulisi tapahtua oikeaan aikaan ja mahdollisimman tehokkaasti. Kuljetuksia hoitavat lähes aina ulkoiset toimijat ja myös tuotannossa käytetään ulkoisia alihankkijoita. Kokonaisuuden ohjaamiseen ja seurantaan käytetään runsaasti työaikaa. 

Mitäpä, jos materiaalien toimittajat saisivat aina ajantasaisen tiedon menekistä ja tarpeesta? Voitaisiinko alihankkijoita ja kuljetusyhtiöitä ohjata paremmin ajantasaisen datan avulla? Miten myös heidät saadaan tuottamaan ajantasaista tietoa materiaalivirroista? mScales-punnituspalvelu tarjoaa tähän selkeän vastauksen. Massan mittaaminen ja digitaalinen punnituspalvelu tarjoavat luotettavan perustan massaperusteisten materiaalivirtojen hallintaan.  

Tutustu artikkeliin: Vanhat punnitusratkaisut heikentävät tuottavuutta

 

Haluaisitko kuulla lisää mScalesista? Varaa aika asiantuntijalta:

 

Asiantuntijablogin kirjoittajana mScales liiketoimintajohtaja Matti Sipilä.