<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

On useita hyviä syitä automatisoida teolliset punnitustoiminnot ja siirtyä painoon perustuvien materiaalivirtojen digitaaliseen aikakauteen mScales-ratkaisun avulla. Tässä kolme parasta:

1. Helppoa valmiin ratkaisun avulla

mScalesin tarjoamat konkreettiset liiketoiminnalliset hyödyt voidaan saavuttaa hetkessä, sillä ratkaisun käyttöönotto onnistuu jopa alle viikossa. Et tarvitse suuria käyttöönottoprojekteja eikä olemassa olevaa IT-ympäristöä tarvitse mukauttaa. mScales toimii ERP- ja muiden liiketoimintajärjestelmien laajennusosina. Integrointi on vaivatonta useiden tuotantovalmiiden sovellusliittymien ansiosta.

 

New call-to-action

 

2. mScalesilla tulevaisuudenkestävyyttä

Yhä useammat määräykset asettavat punnitsemiselle tiukempia vaatimuksia. Kestävyyttä, turvallisuutta ja jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Vaatimusten noudattaminen asettaa haasteita yrityksille, joilla on vanhoja punnitusjärjestelmiä. mScales varmistaa kykysi täyttää tämän päivän ja myös huomisen vaatimukset. 

Esimerkiksi EU:n jätedirektiivi velvoittaa jätteen haltijan tuottamaan useista jätteistä siirtoasiakirjan, joka sisältää paljon tietoa jätteestä. SOLAS (Safety Of Life At Sea) edellyttää, että ulkomailla kuljetetun lastin vahvistettu bruttomassa on oltava tiedossa. Yleensä kustannustehokkainta on määrittää lähetettyjen tavaroiden paino jo tuotantolinjalla.

3. Loistava tapa parantaa tehokkuutta

mScales-ratkaisu vapauttaa resursseja manuaalisesta tallentamisesta tärkeämpiin tehtäviin, sillä itsepalvelupunnitusten määrä yleensä moninkertaistuu käyttöönoton jälkeen. Vanhoille laitteille tyypilliset ylläpitokustannukset ja tuotantokatkokset laskevat merkittävästi mScalesin myötä, sillä oheislaitteita ei enää tarvita. 

Punnitustoimintojen suorittaminen itsepalveluna avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi on mahdollista perustaa itsepalveluvarasto yhdistämällä automaattinen varasto digitaaliseen punnitusjärjestelmään. 

Käyttäjätyytyväisyyden kasvu on merkittävä lisäetu. mScalesilla ajoneuvon kuljettaja voi hoitaa autovaa'alla punnitsemisen älypuhelimella – ilman, että tarvitsee astua pois kuorma-auton ohjaamosta. Myös työturvallisuus paranee, sillä liukastumisen ja muiden työtapaturmien todennäköisyys minimoituu. 

Lue artikkeli: Vanhat punnitusratkaisut heikentävät tuottavuutta

mScales_mobile_UI_new_logo

Haluatko sinä digitalisoida liiketoimintasi materiaalivirtasi? Varaa tapaaminen: