<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
New call-to-action

1. Mikä on autovaaka?

Autovaa’alla voit hoitaa eri kokoisten ajoneuvojen kuormien punnitukset tarkasti, luotettavasti ja nopeasti. Kun punnitustulosta hyödynnetään laskutuksen perusteena, on autovaaka usein sen tarkkuutensa ansiosta paras tapa kaupalliseen punnitukseen. Eri toimialoilla on hyvin tärkeää tarkan punnitustiedon saaminen ajoneuvon kuljettamasta painosta. Autovaakoja käytetään paljon logistiikan alalla, kiertotaloudessa ja jätteenkäsittelyssä, energiatuotannossa, elintarviketeollisuudessa, satamissa ja yrityspuistoissa sekä puunjalostuksessa.

Suunnittelemme, mitoitamme ja valmistamme myös raskaaseen liikenteeseen ja kuormien punnitukseen vahvoja betonirakenteisia 1, 2 ja 3 HCT-siltaisia autovaakoja, joiden toimintavarmuudessa on huomioitu Pohjolan vaihtelevat sääolosuhteet. Mikäli autovaakatarve on siirrettävä ja kiinteän perustan tekemiseltä halutaan välttyä, on teräsrakenteinen autovaaka tällöin sopiva ratkaisu. Autovaakoihin on mahdollista liittää tarvittavat lisälaitteet, kuten puomit, liikennevalot, suurnumeronäytöt, siltojen lämmitykset, kamerat videovalvontaan ja rekisterinumeron tunnistuksen. Nykyaikaisissa autovaaoissa yhdistyvät digitaaliset ohjelmistoratkaisut, huippuluokan mittauskomponentit sekä toimintavarmuuden erinomaisuus.

Autovaaka_betonisilta_uppoasennus_940

Kuva: Tamtron Precisionin toimittamat autovaa'at ovat vakiona mitoitukseltaan 13 metristä 39 metrin HCT-vaakoihin asti ja niitä on saatavilla teräs- ja betonisiltavaakoina sekä upotus- ja pinta-asenteisina. Kuvassa betonisilta, uppoasennus.

2. Miten autovaa'alla punnitseminen tapahtuu mahdollisimman sujuvasti?

Nykyaikaisella autovaa’alla kuljettaja tekee omatoimisesti punnituksen helposti ja turvallisesti älylaitteellaan ajoneuvonsa hytistä. Jotta punnitustapahtuma olisi mahdollisimman nopea, autovaakapunnituksissa on siirrytty entistä enemmän sopimuspohjaisuuteen. Tällöin kuljettajalle jää ainoastaan tehtäväksi vaa’alle ajaminen ja tietojen oikeellisuuden tarkistaminen. Punnituksen valmistuttua punnitustiedot siirtyvät automaattisesti ja reaaliajassa halutuille osapuolille. Autovaa’alla tehty punnitus on staattinen, eli ajoneuvon on pysähdyttävä autovaa’alle punnitukseen.

Digitaalinen punnituspalvelu mahdollistaa ajoneuvovaaoilla tehtävien punnitusten ja niihin liittyvien kulunvalvonnan automatisoimisen mobiilisovelluksella ja annetulla punnituskoodilla toimivaksi. Palvelu voidaan räätälöidä yrityksesi käyttöön parhaiten soveltuvaksi ja toimintaa tehostavaksi.

Esimerkiksi jäte- ja kiertotalousaloilla digitaalinen punnituspalvelu mahdollistaa toiminnallisten lisämoduulien avulla automaattisen kuormavalokuvien tallentamisen ja voimalaitoksilla kuormien lämpöarvotiedon liittämisen punnitustapahtumaan. Lisäksi palvelulla pystytään ohjaamaan portteja ja puomeja, jolloin kaikki hoituu yhdellä ohjelmistolla. Ohjelmiston ylläpito on helppoa eikä rajapintaongelmia tule eri ohjelmistojen välillä. Kaikki data, joka saadaan punnituksista kirjautuu punnitustositteille ja tiedot ovat kaikkien toimipisteiden saatavilla välittömästi. Sähköiset dokumentit, kuten rahti- ja siirtoasiakirjat tallentuvat palveluun ja näiden käsittely on yksinkertaista.

Nordkalk_Sverige_bil_chauffor_web
New call-to-action

3. Milloin voin käyttää autovaakaa kaupallisiin punnituksiin?

Vaaka on kaupallisessa käytössä silloin, kun punnitustulosta käytetään palvelun tai tuotteen hinnan määrittämiseen. Kaupalliseen tarkoituksiin käytettäviltä autovaaoilta vaaditaan riittävän tarkkuuden lisäksi, että se täyttää toimintamallin mukaisesti kriteerit lakien, direktiivien ja standardien osalta, jotta punnitseminen on luotettavaa kaikille osapuolille. Autovaaka on tarkistettava kalibroiduilla punnuksilla kaupalliseen käyttöön soveltuvaksi vaakaa käyttöönotettaessa sekä kolmen vuoden välein määräaikaisvarmennuksissa. Tamtron Precisionille on myönnetty ensivarmennusoikeudet Inspecta Tarkastus Oy:n toimesta, joten vaa’at ovat EU-tyyppihyväksyttyjä kaupalliseen käyttöön heti käyttöönotosta lähtien. Tamtron Precisionin huolto- ja varmennuspalveluiden avulla varmistat, että vaaka pysyy kaupalliseen käyttöön soveltuvana koko autovaa’an pitkän elinkaaren ajan. Kolmen vuoden välein lain vaatimat määräaikaisvarmennukset pystytään järjestämään kustannustehokkaina asiakaskierroksina.
Autovaaka-asennus940

Kuva: Tamtron Precision, Autovaa'an asennus.

4. Mitä asioita kannattaa huomioida autovaa'an valinnassa?

Suunniteltaessa autovaa’an valintaa on aina hyvä selvittää asiantuntijan kanssa oikea vaakaratkaisu tuleviin käyttötarpeisiin, toimintamalliin ja sijoituspaikan olosuhteisiin perustuen. Ajoneuvovaakojen valinnassa on tärkeää myös ottaa huomioon punnitustiedon kokonaisvaltainen hallinta, vaa’an kytkeminen ERP-toiminnanohjausjärjestelmään ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa ja logistiikassa. Nykyaikaisten autovaakojen tehokas käyttö saadaan yhdistämällä vaaka digitaaliseen punnituspalveluun, joka vähentää huomattavasti eri laitteiden ja paperisten dokumenttien määrää ja näin tehostaa ja nopeuttaa punnitustapahtumien tekemistä. Mobiilipunnitus mahdollistaa esimerkiksi ajoneuvon kuskin suorittaa punnitus auton sisältä käsin, joten digitaalinen punnitus lisää myös työturvallisuutta ja sujuvoittaa itsepalvelupunnitustapahtumaa.

Autovaakojen komponenttien ja laitteistojen uusimismahdollisuus pidentää autovaa’an elinkaarta ja vastaa alan muuttuvia vaatimuksia. Autovaakojen laadukkuus ja helppokäyttöisyys etenkin Pohjois-Euroopan haastaviin olosuhteisiin lämpötilavaihtelun ja kosteuden takia on hyvä huomioida jo vaakaa hankkiessa. Kotimaiseen ajoneuvovaakaan on aina saatavilla varaosia ja niiden huolto- ja varmennuskierrokset sekä etätukipalvelut lisäävät autovaakasi elinkaarta ja toimivuutta.

mScales_punnitus_autovaaka_betonisilta_hct_rekat_940x435

5. Miksi autovaaka kannattaa liittää pilvipalveluun?

Autovaakojen käyttäminen onnistuu mobiililaitteella, kun se on liitettynä digitaaliseen punnituspalveluun, jonka avulla voi reaaliaikaisesti hallita kaikkea punnitustietoa ja jakaa sitä helposti eri sidosryhmien käyttöön. mScales kytkee autovaakasi liiketoimintajärjestelmään yhdeksi kokonaisuudeksi ja punnitusten tiedonhallinta ja prosessit tehostuvat merkittävästi automatisoinnin myötä. Kun autovaakasi on liitettynä digitaaliseen pilvipalveluun voidaan sitä etähuoltaa ja -diagnosoida, jolloin palvelun kautta saadaan ennakoivaa anturikohtaista diagnostiikkaa mahdollisista esiin tulevista ongelmista.

Digitaalisten punnituspalvelujen avulla pystytään vaivattomasti ohjaamaan materiaalivirtoja ja kuljetuksia, pitämään yllä varastosaldoja, tekemään raportointia kuljetusliikkeiden suuntaan ja tehtaiden sisäisiä varastosalojen muutoksia sekä myymään vaakapalvelua ulkopuolisille käyttäjille. Pilvipalvelun hyötyjä ovat punnitusten seurattavuus missä tahansa ja milloin tahansa, sillä kaikki tiedot ovat yhdessä samassa järjestelmässä. Palvelun käyttö onnistuu normaalilla internetselaimella tai sen käyttöön tehdyllä mobiilipalvelulla.

MicrosoftTeams-image (139)
New call-to-action

6. Miten autovaaka liitetään pilveen?

Paras hetki liittää vaaka pilveen, ja mahdollisesti myös modernisoida vaakalaitteisto, on lakisääteisen määräaikaisvarmennuksen yhteydessä. Yhdistämällä pilvipalvelu ja nykyaikainen vaakaelektroniikka saadaan autovaa’asta irti kaikki digitaalisuuden tuomat hyödyt. Liitäntä pilvipalveluun on helpoiten toteutettavissa 4G-yhteyden avulla, jolloin vältytään uudelta kaapeloinnilta tietoliikenneyhteyttä varten. Autovaa’an modernisoinnin ja mScalesiin liittämisen jälkeen vaakasi on tuotu uuteen digitaaliseen aikakauteen ja voitte täysin keskittyä oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen, sillä digitaalinen punnitus vapauttaa paljon resursseja.

Haluatko kuulla lisää mScalesin liittämisestä autovaakaan?
Varaa kalenterista sopiva ajankohta: