1. Mikä on kuormaajavaaka?

Kuormaajavaaka voi olla kytkettynä pyöräkuormaajan kauhaan ja sitä käytetään, kun lastataan ajoneuvoa, jaotellaan varastotapahtumia tai tavaraa siirretään yrityksen sisä- tai ulkovarastosta toiseen. Toisin sanoen tehdään kuormien lastauksia tai sisäisiä siirtoja.

Kuormaajavaaka punnitsee materiaalin kauhan noston aikana ja näin nopeuttaa samalla punnitustapahtumaa lastauksen aikana. Kuormainvaa’an avulla käyttäjällä on ajankohtainen näkymä varastotilanteesta, sillä useita varastopaikkoja käyttäessä on tärkeää tietää minkä verran tavaraa on siirretty ja kuinka paljon tavaraa on varastopaikoilla milloinkin.

Kuormaajavaa’asta käytetään myös nimityksiä kuormainvaaka, kauhavaaka ja pyöräkuormaajavaaka.

 

Alla tyypillisimmät kuormaajavaakavarusteet liitettynä pilvipalveluun:

 1. Näyttöpääte ja vaakayksikkö/punnituslaskuri
 2. mScales vehicle Gateway (sis 4G SIM/Wifi)
 3. Puomin ja kauhan liikerajakytkimet
 4. Kuormaajan painetunnistusanturisarja

 

2. Miten kuormaajavaaka toimii?

Pyöräkuormaajavaakojen punnitustapahtuma perustuu tavallisesti pyöräkuormaajan nostolaitteen sylinterien paine-eron muutoksen mittaukseen tietyllä liikematkalla. Monessa nostolaitteessa ja kuormaajassa esiintyy kuitenkin mekaanisia kitkoja ja sisäisiä hydrauliikkajärjestelmän vuotoja, jotka tuovat punnitukseen epätarkkuutta. Nämä vaikutukset tulee saada mahdollisimman hyvin kumottua, jotta vaa’asta saadaan tarkka. Pyöräkuormaajavaa’asta pyritään tekemään mahdollisimman tarkka ottaen huomioon yllämainitut tekijät. Todellisissa kuormausympäristöissä tehdyillä kokeilla päästään hyvin usein ±50-80kg tarkkuuteen kuorman todellisen painon ollessa 3000-5000 kg.

Pyöräkuormaajavaaka on varustettu kahdella rajakytkimellä, joiden kohdalla punnitus aloitetaan ja lopetetaan. Noston yhteydessä varsinainen punnitus aloitetaan kun kuormaajan aisa on alemman rajakytkimen kohdalla ja punnitustulos lasketaan aisan ollessa ylemmän rajakytkimen kohdalla. Näin ollen mittaus tapahtuu dynaamisen liikkeen aikana kumoten kitkojen vaikutusta ja varmistaen, että punnitus tapahtuu aina samalla vakioidulla tavalla.

Kuormaajavaaka on varustettu summalaskurilla, mikä laskee nostojen summapainot ja näin voidaan varmistaa että ei tule esimerkiksi ylikuormia tai vajaatäyttöjä. Vaa’an punnitustiedot, positio- ja muut tapahtuman lisätietoineen voidaan hyvin helposti välittää gateway:n avulla pilvipohjaiseen punnituspalveluun ja edelleen yrityksen liiketoimintajärjestelmiin.

pyöräkuormaajavaaka_rakennustyömaa_940x435

Kuormaajavaaka varustettuna summalaskurilla laskee nostojen summapainot ja näin voidaan varmistaa, että ei tule ylikuormia tai vajaatäyttöjä.

3. Milloin voin käyttää kuormaajavaakaa kaupallisiin punnituksiin?

Yleensä pyöräkuormaajavaakaa käytetään kaupallisiin punnituksiin, jos autovaakaa tai summaavaa säiliövaakaa ei ole käytettävissä tai alueelle ei ole sen tilapäisen käytön suhteen hankittu kiinteää vaakaa. Tällöin kuormaajavaa’an täytyy olla erikseen varmennettu kaupallisia punnituksia varten eli puhutaan ns. vakaushyväksytystä vaa’asta. Kuormaajan vakauksen eli varmennuksen Suomessa valvovana tarkastusviranomaisena suorittaa Kiwa Inspecta Oy.

Lakisääteinen varmennusväli kuormaajavaaoille on 3 vuotta. Viimeisen vakauksen ja seuraavan varmennuksen ajankohdat tulee merkitä selvästi kuormaajavaakaan ja erilliseen dokumenttiin. Kun työskennellään varmennetulla vaa’alla, voidaan varmistua, että se on testattu viranomaisen toimesta riittävän tarkaksi, kaikki toimii varmasti ja vaa’an punnitustiedot ovat laskutuskelpoisia.

pyöräkuormaajavaaka_louhos_mining_940x435

Kun punnitustapahtumia tehdään toistuvasti ja vaakaus on oleellinen osa liiketoimintaa, kannattaa varmistaa, että kuormainvaaka voidaan liittää osaksi yrityksen liiketoiminta- ja logistiikkaprosesseja.

4. Mitä asioita kannattaa huomioida kuormaajavaa'an valinnassa?

Kun etsitään toimivaa ja luotettavaa pyöräkuormaajavaakaa, on tärkeää huomioida punnittavan tuotteen massa- tai ominaispaino, olomuoto, haluttu punnitustarkkuus ja arvioitu käyttömäärä vuodessa. Myös haluttu toimintaprosessi - paljonko on lastauksia, sisäisiä siirtoja ja lajittelua sekä paikan olosuhteet - pöly, lämpötila, tärinä, sisä- vai ulkokäyttö asettavat kuormaajavaa’alle omat vaatimuksensa. Käyttöpaikan turvallisuusluokitus saattaa edellyttää kuormaajavaa’alta erityistarpeita, ns. minimiominaisuudet.

Pohdittavia asioita ovat myös vaakalaitteiston hinta, takuuehdot, onko varaosia ja laitetukea saatavissa sujuvasti ja halutaanko kuormaajavaaka ostaa omaksi vai hankkia se leasing-rahoituksella.

Kun punnitustapahtumia tehdään toistuvasti ja vaakaus on oleellinen osa liiketoimintaa, kannattaa varmistaa, että kuormainvaaka voidaan liittää/integroida osaksi yrityksen liiketoiminta- ja logistiikkaprosesseja. On myös syytä pohtia, mitä perustoimintoja kuormaajavaa’assa tehdään ja mitä hoidetaan digitaalisessa punnituspalvelussa. Ei kannata hankkia kallista vaakalaitetta, missä pyöritetään tuote-, asiakas- ja muuta liiketoimintatietoa. Sen voi hoitaa pilvipohjaisella punnituspalvelulla, missä on huomattavasti laajemmat käyttö-, hallinta- ja raportointimahdollisuudet.

Jos kuormaajavaa’alla tehdään kaupallisia punnituksia, integrointi pilvipalveluun hoituu helposti, jos siitä löytyy vapaa sarjaliikenneportti (modbus/tcp) esimerkiksi tulostinlaitetta varten ja siitä saadaan määrämuotoista punnitussanomaa ja tapahtumatietoja ulos.

Digitaalinen punnituspalvelu voidaan liittää helposti kuormaajavaakoihin myös satamissa ja logistiikkakeskuksissa, joissa käsitellään, sekoitetaan ja pakataan bulkkitavaraa suuria määriä eikä autovaakaa ole käytössä.

pyöräkuormaajavaaka_kiertotalous_purkutyömaa_940x435

Digitaalisena punnituspalveluna mScales on käytössä kaikentyyppisissä ja merkkisissä vaaoissa erittäin monilla toimialoilla, kuten infra-, kaivos-, prosessi-, energia-, kiertotalous- ja kemianteollisuudessa.

5. Miksi kuormaajavaaka kannattaa liittää pilvipalveluun?

Perinteinen punnitustapa on usein monimutkaista, työlästä, virhealtista ja hidasta. Digitaalisen punnituspalvelun vahvuuksia ovat virheiden minimointi, laskutuksen suoraviivaistuminen heti punnituksen suorittamisen jälkeen, virheettömyys ja varastotietojen ajantasaisuus. Punnitusten tiedot saadaan aina kohdistettua oikeille projekteille, tapahtumille ja työmaille. Pyöräkuormaajan kuljettaja pystyy itse hallitsemaan tietovirran reaaliaikaisesti mobiililaitteen avulla ja tieto liikkuu sujuvasti. Esimerkiksi soramontuilta lähtevien eri soralajien laskutusta hallitaan helposti mScales -punnituspalvelun avulla.

Punnitustapahtumiin voidaan liittää dokumentteja ja valokuvia, sähköisiä kuljetusasiakirjoja ja esimerkiksi näyteanalyysitieto, kuten kosteusprosentti tai lämpöarvo ja antaa työmaahan tai projektiin liittyviä lisätietoja laskutusta varten. Resursseja vapautuu siis tuottavalle työlle, kun erillisselvittelyihin ja manuaaliseen paperityöhön ei tuhlaannu aikaa.

Punnituksen jälkeinen dokumentointi, kuten sähköiset kuljetusasiakirjat ja siirtoasiakirja tulevat automaattisesti sähköisenä punnituspalvelussa. Allekirjoitukset voidaan hoitaa sähköisesti ja kaikki punnitustiedot ovat eri sidosryhmien käytettävissä reaaliaikaisesti yhdestä pilvipalvelusta. Näin laskutuskin sujuu nopeasti ja virheettömästi.

Reaaliaikaisen tiedon avulla myös työmaat voidaan optimoida tehokkaiksi ja kaikki raportointi, varastojen reaaliaikainen hallinta ja tiedonsiirto toimivat mutkattomasti yrityksen ERP- tai muihin liiketoimintajärjestelmiin. Kokonaisajansäästö koko tilaus-, toimitus- ja laskutusketjuun on erittäin merkittävä - mitä enemmän materiaalitapahtumia menee kuormaajavaa’an kautta, sitä enemmän aikaa säästyy.

mScales-punnituspalveluun liitetyn kuormainvaa’an kulunvalvontaa voidaan hoitaa etänä ja tällöin myös laitteen etätuki ja etähuoltopalvelut ovat saatavilla asiakaskohtaisin vaatimuksin. Esimerkiksi lisämoduulipalveluna on tarjolla portinohjausmoduuli, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen 24/7 -toiminnan.

6. Miten kuormaajavaaka liitetään pilveen?

Pyöräkuormaajavaaka liitetään helposti ja kustannustehokkaasti mScales Vehicle Scale -gatewayn avulla digitaaliseen punnituspalveluun. Palveluun voidaan liittää kaikki vaa’at toimittajasta riippumatta. mScales Vehicle Scale -gateway on suunniteltu mobiiliin punnistuslaitteistoon nimenomaan Pohjolan vaativiin olosuhteisiin, joten se kestää lämpötilanvaihtelut ja kovat tärinät. Kaikki punnitustiedot ovat aina reaaliajassa saatavilla ja raportoitavissa mistä tahansa. Varsinaisesti gateway:n liittäminen pilveen joko 4g-yhteydellä tai langattomalla lähiverkolla Wifillä ja tämä gateway täytyy olla sarjaliikennekaapelilla (modbus/tcp) kytketty varsinaiseen vaakapäätteeseen.  

7. Miten kuormaajavaakapunnituksista tehdään sujuvaa?

Punnituksista saadaan sujuvia, kun punnitus kohdistetaan suoraan joko asiakkaan tilaukselle, kuljetussopimukselle, sisäiselle varastotilaukselle tai mihin osto- tai myyntitapahtumaan, johon kohdistuu laskutusperuste. mScales-punnituspalvelun avulla näille tapahtumille voidaan luoda yksi tai useita punnituskoodeja. Niille voidaan antaa voimassaoloajat ja lähettää yhdelle tai useammalle pyöräkuormaajan kuljettajalle.

Jos vaaka on integroitu gatewayn avulla pilveen:

 • Kuljettaja käyttää mobiilipunnituskäyttöliittymää (koodipunnitus)
 • Kuljettaja tulostaa ajoneuvon punnituspäätteeltä lastatun nettopainon summan
 • mScales Gateway lukee lastatun nettopainon ja lähettää tiedon verkkopalvelulle
 • Mobiilipunnituksen käyttöliittymä näyttää nettopainon punnitusnäytöllä ja kuitissa

 

Vaihtoehtoisesti: 

 • Kuljettaja voi kirjata punnituksia tai materiaalieriä käsikirjauksena
 • Kuljettaja voi tehdä punnituksia verkkopalveluun kirjautuneena käyttäjänä
 • Mobiilipunnitus voidaan käynnistää verkkopalvelun tilausjonosta 

Punnitukset kohdistetaan siis kuormaajavaa’asta punnituskoodin avulla mScales-punnituspalveluun ja siitä kaikille sidosryhmille automaattisesti, esimerkiksi laskutukseen. Samalla saadaan sähköiset kuljetusasiakirjat, kuten rahtikirja sekä tarvittaessa jätteiden siirtoasiakirja. Lisäpalveluna saatavan varastohallintamoduulin avulla varastotapahtumia on myös helppo hallita. Käyttäjä, joka tässä tapauksessa on yleensä pyöräkuormaajan kuljettaja, pystyy hallitsemaan kaiken tiedon reaaliaikaisesti mobiililaitteella. 4G-yhteydellä tietovirta liikkuu nopeasti ja sujuvasti.

Haluatko kuulla lisää mScalesin liittämisestä kuormaajavaakaan?
Varaa asiantuntijan kalenterista sinulle sopiva ajankohta.