<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Logistiikassa tulevaisuuden trendinä on entistä vahvemmin kuluttajalähtöisyys ja vastuullisuus. Vuonna 2021 julkaistussa VTT Open mode –hankkeessa viimeisen kilometrin ekosysteemissä on elementit ympäristöllisesti kestävälle, teknologisesti automatisoidulle ja toimintamalliltaan mukautuvalle logistiikalle. Logistiikka on myös avoin erilaisille toimijoille.   

Logistiikan tulee toimia ennen kaikkea kuluttajalähtöisesti. Siihen liittyy lisäarvon tuottamisen lisäksi myös tehokkuus- ja hintakilpailua. Alan toimijat investoivat tällä hetkellä etenkin pilvilogistiikkaan, varastojen automaatioon, ennakoivaan analytiikkaan ja tekoälyyn *).  

Nyt ja tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpää säästää arvokkaita luonnonvaroja tuleville sukupolville. Uusilla innovaatioilla, kiertotalouden kehittämisellä ja valistuksella on suuri merkitys.

Asiantuntijat kehottavat alan yrityksiä panostamaan erityisesti viiteen keskeiseen tekijään *). 

1)   Investoi dataan ja automaatioon

2)   Kuuntele kuluttajien odotuksia tarkasti  

3)   Panosta kestävyyteen niin laadullisesti kuin ekologisesti

4)   Hyödynnä ekosysteemejä. Tämä edellyttää luottamusta ja toimivia rajapintoja eri palveluntarjoajien järjestelmissä   

5)   Kokeile uusia palvelumalleja ennakkoluulottomasti

Vaakalaitteiden käyttö ja kaupallinen punnitus koskee kaikkia kuluttajia

Lahti Precision on pitkän historiansa ajan auttanut asiakkaitaan punnittavien raaka-aineiden ja lopputuotteiden tuotannon ja logistiikan digitalisaatiossa sekä automaatiossa. Haluamme edistää asiakkaittemme materiaalivirtojendigitalisointia helposti mScales -punnituspalvelun avulla. Tässä blogissa nostan konkreettisia esimerkkejä haasteista ja kehitystarpeista, joihin omalta osaltamme haluamme vastata.  

opas_banneri_A

Laajemmin tarkasteluna vaakalaitteiden käyttö ja kaupallinen punnitus koskee kaikkia kuluttajia. Asioidessamme kaupassa, punnitsemme esimerkiksi vihanneksia ja hedelmiä. Tällä varmistetaan hinnan lisäksi se, että määrä on oikea ja yritys saa asiankuuluvan tuoton ja voi ennustaa myyntiään.   

Toinen esimerkki on uuden omakotitalon rakentamisesta. Hankimme perustusvaiheessa tontille useita sora- ja sepelikuormia esimerkiksi kiviaines-toimittajan verkkokaupasta, joten jo ennen toimitusta pitää varmistaa, että työmaalle saadaan riittävä määrä oikeaa lajiketta toivotulla aikataululla. Meidän tulee voida luottaa, että toimitus vastaa tilausta ja voimme jäljittää ja päivittää tiedot ja dokumentit helposti rakennuspöytäkirjaan.  

Kolmas näkökulma on kiertotaloudesta. Mikäli hoidamme yrittäjinä tai tuottajan edustajina jätekuormia, tulee huolehtia, että jätteen dokumentointi eli siirtoasiakirja on sähköisessä muodossa asianmukaisesti täytettynä toimitusvaiheessa. Samoin se, että jätteet kierrätetään tai käsitellään asianmukaisessa paikassa ilman ongelmia.      

Tutustu: Materiaalivirrat hallintaan digitalisoimalla  

mScales_mobiilipunnitus_käyttöliittymä_940x435

Lopuksi esimerkki vaakapalveluja käyttävästä kuljetuslogistiikasta. Valmistavassa teollisuudessa tai satamissa vaaditaan korkean turvallisuuden lisäksi vahvaa ammattiosaamista myös kuljetusliikkeiden sopimuskuljettajilta, ettei toimitusprosessiin tule häiriötä ja ylimääräisiä työtunteja.

Esimerkiksi sovittuun lastauspaikkaan saapuminen ja alueelle pääsy voidaan varmentaa digitaalisella, uniikilla koodilla kuljettajan käyttöliittymästä. Näin ajoneuvo ja kuljettaja ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja lastaamassa sovittua kuormaa. Tekoälyn lisäämisellä prosessiin voidaan varmentaa, ettei ajoneuvo pääse alueelle, mikäli kuormassa on jotain poikkeavaa, kuten esimerkiksi väri, haju, ylikuorma tai kyseessä on väärä ajoneuvo. Kaikki kuormaan tai kyseiseen kuljetustoimeksiantoon liittyvä data ja tunnistaminen sekä lähtö- että määräpaikassa voidaan hoitaa kuorman punnituksen yhteydessä digitaalisella ratkaisulla. Näin pienennetään myös riskejä, parannetaan toimintavarmuutta ja päästään pienemmillä henkilöstökuluilla.  

Kaikissa edellä mainituissa esimerkeissä kulminoituu datan hallinta ja jäljitettävyys sekäkuluttajan ja käyttäjän kokemus. Palveluprosessi toimii, toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaiden odotuksiin voidaan vastata ripeästi. Virheisiin ei ole kenelläkään varaa - ne voivat vaikuttaa negatiivisesti asiakas- ja käyttäjäkokemukseen, kokonaiskustannuksiin tai turvallisuuspoikkeamiin.  

Poimi talteen vinkit: "3 syytä digitalisoida massaperusteiset materiaalivirrat jo tänään"

Banneri_laskuri

 

Erilaiset vaa'at eri toimialoilla - kaikki punnitukset digitaalisiksi


Riippuen toimialasta, logistiikassa käytetään laadukkaita ja järeitä vaakoja. On siis tavallista, että yhdellä vaa’alla voi olla satoja punnituksia päivässä. Tyypillisesti teollisuudessa, satamissa tai moniyritysklustereissa on käytössä erityyppisiä, useampien valmistajien eri ikäisiä vaakoja, joista osa on varmennettu (kruunattu) kaupallisiin punnituksiin ja huoltoseisokit ovat hallittuja. Yksi- tai useampisiltaisia ajoneuvovaakoja voi olla yhden tai useamman toimijan käytössä. Lisäksi on kuormaaja-, siilo-, säiliö-, nosturi- ja hihnavaakoja.

Pienemmän kokoluokan vaaoista käytössä voi olla lattia-, trukki- suursäkki tai erityistä tarkkuutta vaativia analyysi- tai laboratoriovaakoja. Tällöin kaupalliseen punnitusprosessiin kytkeytyvän paino- ja aikatiedon lisäksi on tärkeää saada kuormaan, lähetykseen tai tuotteeseen kytkeytyvä data kerralla oikein sekä järjestelmään, että dokumentteihin. Tieto siirtyy nopeasti asiakkaalle esimerkiksi laskutukseen tai hankintaan, tuotantoon, logistiikkaan, lupaviranomaisille tai muiden osapuolien käyttöön.

Myös vanha tuttu sanonta ”aika on rahaa” pitää tässäkin paikkansa. Esimerkiksi laivan seisottaminen turhaan satamissa, ison tuotantolaitoksen monimutkainen materaalihallinta ja kaivos- tai louhinta-asemilla saatavan mineraalien hidastaminen vaikuttavat yritysten kannattavuuteen ja näkyvät loppukäyttäjien tuotteiden ja palveluiden hinnoissa.    

Punnitustiedon hallinnalla merkittävää tehoa logistiikkaratkaisuihin

mScales modernisoi ja yhdenmukaistaa punnitusjärjestelmät

Perinteisesti vaakaan on liittynyt paljon oheislaitteita, kuten käyttäjäterminaali, kirjoittimia, etätunnistimia ja PC-tietokone. Aiempi tapa käyttää punnitusjärjestelmiä ja hallita tietoja on vanhentunut ja työläs.  

  • Vanhanaikaiset järjestelmät: Vaakakohtaiset Windows-pohjaiset ohjelmistot ja -laitteistot, joihin liittyy jatkuvia huolto- ja turvallisuusongelmia. 
  • Siiloutunut ja hajanainen: Jokaisella toimipisteellä on omat tiedot ja toimintatavat. Mittaustuloksia ei integroida myynti- ja ostotilauksiin.  
  • Työvoimavaltainen: Järjestelmät on tarkoitettu vain paikallisen kenttähenkilökunnan käyttöön. 

Olemme kehittäneet tähän ongelmaan ratkaisuksi mScales -punnituspalvelun. Se on helppo ja käyttövalmis digitaalinen punnituspalvelu massaperusteisten materiaalivirtojen hallintaan kaikilla vaaoilla.

mScales_weighing_cloud_service_1 Pilvipohjaisen mScales-ratkaisun keskeisiä etuja: 

  • Pilvipohjainen ja mobiili: Kaikki vaa’at on kytketty ja niitä ylläpidetään pilvipalvelussa. 
  • Integroitu alusta: Vaa’at ja punnitustiedot jaetaan kaikille sidosryhmille. Materiaalitapahtumat kohdistetaan suoraan myynti- ja ostotilauksiin.
  • Vähemmän työvoiman tarvetta: Vaa’an ja siihen liittyvien tietojen hallinta automatisoidaan ja mahdollistetaan itsepalvelu. 

Modernisoidussa digitaalisessa punnituksessa tarvitaan vähemmän lyhyen elinkaaren laitteistoa ja komponentteja punnituksissa. Punnituspalvelu on helppokäyttöinen ja ohjelma on otettavissa heti käyttöön. Etähuoltopalvelu on mahdollista ottaa käyttöön joko uusiin vaakoihimme tai vanhan vaa’an modernisoinnin jälkeen. Voit myös hallita helposti vaakojasi ja sitä, kenellä on oikeus käyttää niitä. 

Näin voit omalta osaltasi vaikuttaa yrityksen, asiakkaitten, tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyyn sekä yrityksesi menestymiseen alati kovenevassa kilpailussa.  

*) Lähde: VTT Blogit Pauli Komonen, Antti Ahola, Sofi Kurki (2021) 

Tutustu artikkeliin: Vanhat punnitusratkaisut heikentävät tuottavuutta

 

Haluaisitko digitalisoida materiaalivirtasi? Varaa aika:

 

Asiantuntijablogin kirjoittaja on mScales-myyntipäällikkö Matti Wuollet. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus logistiikan parista useilta eri toimialoilta, niin operatiivisista tehtävistä, eri toimialojen logistiikkaprojekteista kuin esimiestehtävistä.