<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Punnituspalvelu liittää olemassa olevat teollisuusvaa’at hetkessä käyttäjäystävälliseen digitaaliseen alustaan. Perinteisten, manuaalisia työvaiheita sisältävien punnitusketjujen digitalisointi tarkoittaa mitattavia taloudellisia hyötyjä.

mScales on helppo käyttövalmis digitaalinen punnituspalvelu massaperusteisten materiaalivirtojen hallintaan:

MicrosoftTeams-image (139)Perinteisesti vaakaan on liittynyt paljon oheislaitteita, kuten käyttäjäterminaali, kirjoittimia, etätunnistimia ja PC-tietokone. Aiempi tapa käyttää punnitusjärjestelmiä ja hallita tietoja on vanhentunut ja työläs.

Vanha tapa punnita:

  • Vanhanaikaiset järjestelmät: Vaakakohtaiset Windows-pohjaiset ohjelmistot
    ja -laitteistot, joihin liittyy huolto- ja turvallisuusongelmia.
  • Siiloutunut ja hajanainen: Jokaisella toimipisteellä on omat tiedot ja toimintatavat. Mittaustuloksia ei integroida myynti- ja ostotilauksiin.
  • Työvoimavaltainen: Järjestelmät on tarkoitettu vain paikallisen kenttähenkilökunnan käyttöön.

Haluatko tietää, miten mScalesin ominaisuudet palvelevat sinun yritystäsi parhaiten? Varaa aika keskustelulle: