<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Samarbetet mellan hamnen i Kokkola och Tamtron Precision började redan för över ett decennium sedan när vågskalesystemen för hamnens kranar förnyades. I början av 2020 fördjupades samarbetet med förvärvet av en fordonsvåg. Vågen som ägdes av operatören hade nått slutet av sin livslängd, så en fungerande våg och det tillhörande digitala systemet måste införskaffas. Tamtron Precisions produkter löste problemet.

“Förutom anskaffningen och byggandet av ett nytt vågsystem, visar den valda vågen behovet av att skaffa ett system som tillgodoser operatörernas och hamnens behov. Dessutom var utbildningen av personalen som utfördes av Tamtron Precision och den smidiga implementeringen av systemet avgörande skäl till varför samarbetet fördjupades", säger Jyrki Roukala, Utvecklingschef för hamnen i Kokkola.


Vägningstjänsten är avsedd för att fastställa lasten. För att kunden ska kunna lasta rätt mängd gods måste detta kunna göras på ett tillförlitligt sätt. Kärnan i ett vågsystem är att det är effektivt och funktionsdugligt.

mScales är en ny typ av digital vägningstjänst som har testats av Tamtron Precision, och som kombinerar vägnings- och affärssystem till en helhet. mScales vägningstjänst automatiserar vägningsprocessen, och vägningarna hanteras i realtid. All information som rör vägning är lätt tillgänglig för alla intressenter och användare.

 

 

"mScales har förändrat vårt dagliga arbete i hamnen så att vi nu kan överföra vågsedlar. Det digitala mScales-systemet minskar avsevärt behovet av att besöka platsen och underlättar upprätthållandet av transportregistret", säger Jyrki Roukala och fortsätter:

"I framtiden kommer det att vara möjligt att placera liknande vågar från Tamtron Precision i hamnområdet. När vågarna har samma programvara blir det mycket enklare att implementera de följande vägningstjänsterna."

Hamnoperatören Oy Otto Roden Ab verkar i hamnen i Kokkola. Produktionschef Kimmo Satomaa har varit nöjd med Tamtron Precisions vågsystem, och han har lång erfarenhet av deras produkter.

"När den gamla vågen behövde moderniseras, vid den tidpunkten började vi tänka på att gemensamt köpa en ny våg tillsammans med hamnen i Kokkola. Utmaningen var att få lasten bestämd så noggrant och effektivt som möjligt, eftersom vi har vägningsevents mycket ofta. Tamtron Precisions vågsystem möjliggjorde vägning av flera order samtidigt samt enkel rapportering. Nu kan vi utföra alla vägningar mycket effektivt på den nya vågen," säger Kimmo Satomaa, Produktionschef på Oy Otto Roden Ab, och fortsätter:

"Vår verksamhet har den konkreta fördelen att kunna arbeta från flera olika platser samtidigt och med flera order samtidigt. Det webbaserade mScales-systemet möjliggör arbete från många olika platser. Personalen behöver inte längre vara i tjänst bredvid vågen!"


Hamnoperatören Oy Otto Roden Ab (Rodén Shipping) erbjuder anpassade hamnoperatörs- och fabrikstjänster. I Kokkola erbjuder de stuvningstjänster, intern transport mellan hamnen och den storskaliga industriområdet, och hantering av gods som är relaterade till driften av produktionsanläggningar.