<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kokkolan sataman ja Tamtron Precisionin yhteistyö on alkanut jo kymmenkunta vuotta sitten, kun sataman nostureiden vaakajärjestelmiä uusittiin. Vuoden 2020 alkupuolella yhteistyötä syvennettiin, kun hankittiin ajoneuvovaaka. Operaattorin omistama vaaka oli tullut toimintansa loppupuolelle, niinpä piti hankkia toimiva vaaka, ja siihen liittyvä digitaalinen järjestelmä. Tamtron Precisionin autovaaka ja digitaaliset palvelut ratkaisivat ongelman.

“Uuden vaakajärjestelmän hankinnan ja rakentamisen lisäksi valinnan vaa’assa painoi, että saadaan järjestelmä, joka palvelee toiminnanharjoittajien ja sataman tarpeita. Lisäksi Tamtron Precisionin toteuttama henkilöstön koulutus ja järjestelmän käyttöönoton sujuvuus oli keskeisiä asioita, miksi yhteistyötä syvennettiin”, kertoo Jyrki Roukala, Kokkolan sataman kehityspäällikkö.

Punnituspalvelu on tarkoitettu lastin määrittämiseen. Jotta asiakas saa lastattua lastimäärän oikeana, se pitää pystyä tekemään luotettavasti. Vaakajärjestelmässä on keskeistä, että se on tiedonsiirrollisesti ja toiminnallisesti tehokasta.

mScales on Tamtron Precisionin kehittämä nykyaikainen digitaalinen punnituspalvelu, joka kytkee vaaka- ja liiketoimintajärjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi. Punnituspalvelu automatisoi punnitusprosessin ja punnitukset hallitaan reaaliaikaisesti. Kaikki punnituksiin liittyvät tiedot ovat helposti kaikkien sidosryhmien käytettävissä.

 

 

 

Sujuvuutta satamapunnituksiin ja helppoa raportointia

"mScales on muuttanut päivittäistä työskentelyämme satamassa siten, että nyt pystytään litteroimaan vaakaustikettejä. Digitaalinen mScales -järjestelmä vähentää huomattavasti paikan päällä käymisen tarvetta, ja helpottaa kuljetusrekisterin ylläpitoa”, kertoo Jyrki Roukala ja jatkaa:

“Tulevaisuudessa pystytään sijoittamaan samantapaisia Tamtron Precisionin autovaakoja sataman alueelle. Kun vaaoissa on sama ohjelmisto, on huomattavasti helpompi ottaa käyttöön seuraavia punnituspalveluja.”

Satamaoperaattori Oy Otto Roden Ab toimii Kokkolan satamassa. Tuotantopäällikkö Kimmo Satomaa on ollut tyytyväinen Tamtrpn Precisionin vaakajärjestelmiin, hänellä on jo pidempään kokemusta sen tuotteista.

“Kun vanhaan vaakaan tuli peruskunnostustarvetta, siinä vaiheessa ryhdyttiin hankkimaan uutta yhdessä Kokkolan sataman kanssa. Haasteena oli saada lasti mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti määritettyä, koska meillä on punnitustapahtumia tosi tiuhaan. Tamtron Precisionin vaakajärjestelmä mahdollisti useamman tilauksen punnituksen yhtä aikaa ja näiden hallinnan ja helpon raportoinnin. Nyt saamme uudella vaa’alla suoritettua kaikki toimet tosi tehokkaasti”, hehkuttaa Kimmo Satomaa tuotantopäällikkö Oy Otto Roden Ab ja jatkaa:

“Liiketoimintaamme tuo konkreettista hyötyä se, että voidaan operoida useammasta eri paikasta samaan aikaan ja useampia tilauksia yhtä aikaa. Selainpohjainen pilvipalveluna toimiva mScales -järjestelmä mahdollistaa työskentelyn monesta eri pisteestä myös etänä ja tiedonjakamisen. Henkilökunnan ei enää tarvitse päivystää vaa’an vieressä!”

 

Lue lisää:

Sujuvuutta satamiin ja moniyritysympäristöihin digitaalisen punnituspalvelun avulla

mScales_Kokkola-4

 


Satamaoperaattori Oy Otto Roden Ab (Rodén Shipping) tarjoaa räätälöityjä satamaoperaattori- ja tehdaspalveluja. Kokkolassa he tarjoavat ahtauspalveluja, sataman ja suurteollisuusalueen välisiä sisäisiä kuljetuksia sekä tuotantolaitosten toimintaan liittyvää tavarankäsittelyä.