<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Adven Oy är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Nordeuropa. Företaget producerar ånga, värme och kyla för industrier och har olika lösningar för att effektivisera energi, vatten och material för sina kunder. I bränslekontrollering litar Adven på mScales digitala vägningstjänst, som har gett viktig transparens för företagets operativa verksamhet.

Vi använder mScales för att väga bränsle och räknar energimängden för bränslet. För oss är digital vägning ett viktigt ledningsverktyg och kan med hjälp av det kontrollera bränsleanvändningen på alla våra anläggningar” säger Advens utvecklingschef Vesa Tiikkaja.

 

 

Centraliserad bränslerapportering tydliggör och effektiviserar verksamheten

Adven har verksamhet i diverse anläggningar runtom i Finland, som skapar utmaningar för datahanteringen. Företaget bestämde sig för att möta utmaningarna av operativ transparens med centraliserad bränslerapportering. Enligt Vesa vägde Adven mellan olika tjänsteleverantörer men mScales lyckades övertyga dem med sin kostnadseffektivitet och lättanvändbarhet. Utöver bränslerapportering har företaget fått även betydande hjälp av tjänsten för sin lagerhantering. Fjärrunderhållstjänsten och funktionella tilläggsmoduler som mScales erbjuder är en del av tjänstepaketet som Adven har i bruk.

mScales har visat sig vara ett väldigt praktiskt verktyg för oss, nu kan vi följa bränsleleveranser i realtid. Vägningen är även väldigt enkel, bilen körs på vågen och chauffören identifieras med hjälp av en vägningskod, efter det registreras bränslet i mScales-systemet. Vi väger flis, återvunnen träflis och torv”, beskriver Vesa.

 

mscales_Adven_backyard

Högklassiga digitala tjänster överträffar förväntningar

Den digitala vägningstjänsten har gjort företagets dagliga liv lättare och tydligare genom att ersätta anläggningsspecifika vågar som måste kontrolleras manuellt. Enligt Vesa har den lyckade partnerskapen utvidgats för att möta även andra krav. Adven har kompletterat mScales systemet med analyser och stickprov som krävs av energisektorn. Utöver detta använder de tilläggsmoduler för lagerhantering, fotografering och dokumentering av vägningar. Lagerhanterings- och rapporteringsmodulen möjliggör en effektiv materialkontroll och lönsam logistik. Idag har den högklassiga digitala tjänsten blivit en oersättlig del av Advens verksamhet.

Att samarbeta med mScales har från första början varit lätt. Enligt vår erfarenhet har implementeringen av digitala tjänster varit lätt och snabbt, eftersom vi fick en omfattande användarutbildning av dem. Jag tror att vi kommer att fortsätta och t.om. utvidga vårt samarbete med mScales i framtiden. Vårt tjänstepaket innehåller även ett upprätthållningskontrakt och tilläggsmoduler, som har gett oss tydlighet till vår verksamhet. De mobila tjänsterna och de nyttor som vi fått har överskridit alla våra förväntningar” , säger Vesa.

 

mscales_Adven_screen2

Adven Oy är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Nordeuropa. Företaget producerar ånga, värme och kyla för industrier och har olika lösningar för att effektivisera energi, vatten och material för sina kunder.