<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Adven Oy on johtava energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Pohjois-Euroopassa. Yritys tuottaa teollisuudelle höyryä, lämpöä ja kylmää sekä toteuttaa erilaisia ratkaisuja asiakkaiden energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Polttoaineraportoinnissa Adven luottaa mScales digitaalisiin punnituspalveluihin, jotka ovat tuoneet yhtiön toimintaan kaivattua läpinäkyvyyttä.

“Käytämme mScalesia polttoaineiden punnitsemiseen ja niiden energiamäärän laskemiseen. mScalesin digitaalinen punnituspalvelu on meille tärkeä johtamistyökalu, jonka avulla voimme tarkasti seurata polttoaineiden käyttöä kaikilla laitoksillamme”, kertoo Adven Oy:n kehityspäällikkö Vesa Tiikkaja.

 

 

Keskitetty polttoaineraportointi selkeyttää ja tehostaa liiketoimintaa

Suomessa Advenilla on toimintaa useassa eri laitoksessa, mikä asettaa omat haasteensa tiedonhallinnalle. Toiminnan läpinäkyvyyttä koskevia haasteita yhtiö päätti lähestyä keskitetyllä polttoaineraportoinnilla. Vesan mukaan Adven harkitsi erilaisia palveluntarjoajia, mutta lopulta mScales vakuutti kustannustehokkuudellaan ja helppokäyttöisyydellään. Polttoainepunnituksen lisäksi yhtiö on löytänyt palvelusta merkittävän avun varastohallintaan. mScalesin mahdollistamat etähuoltopalvelut ja toiminnalliset lisämoduulit ovat osa Advenilla käytössä olevaa palvelukokonaisuutta mobiilipunnituspalvelun lisäksi.

“mScales on osoittautunut meille erittäin toimivaksi työkaluksi, sillä sen avulla voimme seurata polttoainetoimituksia nyt lähes reaaliajassa. Myös punnitus on helppoa; auto ajetaan vaa’alle ja kuljettaja tunnistautuu punnituskoodilla, minkä jälkeen polttoaine kirjataan mScales järjestelmään. Punnitsemme esimerkiksi metsähakkeita, kierrätyspuuhakkeita ja turvetta”, Vesa kuvailee.

mscales_Adven_backyard

Ensiluokkaiset digitaaliset palvelut ylittävät odotuksia

Digitaalinen punnituspalvelu on helpottanut ja selkeyttänyt yhtiön arkea korvaamalla laitoskohtaiset vaa’at, jotka aiemmin jouduttiin tarkistamaan manuaalisesti paikan päällä. Vesan mukaan hyvin sujunut kumppanuus on vuosien varrella laajentunut muihinkin tarpeisiin. Yhtiö on täydentänyt mScales palveluaan energia-alalla vaadittavalla analyysit ja näytteenotto-toiminnolla, varastohallinnan-, valokuvien ja dokumenttien tallentaminen punnitustapahtumiin lisämoduuleilla sekä laajemmalla online raportoinnilla. Varastohallinta ja -raportointi moduuli mahdollistaa Advenille entistä tehokkaamman materiaalihallinnan sekä kannattavan logistiikan. Tänä päivänä ensiluokkaiset digitaaliset pilvipalvelut ovat muodostuneet korvaamattomaksi osaksi Advenin liiketoimintaa.

“Yhteistyö mScalesin kanssa on ollut alusta alkaen todella helppoa. Digitaalisten palveluiden käyttöönotto sujui kokemuksemme mukaan helposti ja nopeasti, koska saimme heiltä kattavan käyttökoulutuksen. Uskon, että tulemme jatkamaan ja jopa laajentamaan yhteistyötä mScalesin kanssa tulevaisuudessa. Palvelukokonaisuuteemme kuuluu myös huoltosopimus ja toiminnallisia lisämoduuleita, jotka ovat tuonut selkeyttä toimintaamme. Mobiilipalvelut ja niistä saatavat hyödyt ovat ylittäneet odotuksemme”, Vesa kiittelee.

mscales_Adven_screen2

Adven Oy on johtava energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Pohjois-Euroopassa. Yritys tuottaa teollisuudelle höyryä, lämpöä ja kylmää sekä toteuttaa erilaisia ratkaisuja asiakkaiden energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuden edistämiseksi.