<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Punnituksen ja materiaalien vastaanoton järjestelmät ja prosessit ovat kehittyneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Modernien ratkaisujen merkitys liiketoiminnan tehostajana kasvaa jatkuvasti. mScales on digitaalinen punnituspalvelu, joka tuo materiaalivirtojen punnitsemiseen ja tiedonhallintaan täysin uusia mahdollisuuksia. mScales on syntynyt Lahti Precisionin pitkän ja kokonaisvaltaisen punnitusalan kokemuksen tuotteena.

Digitaaliset ratkaisut tarjoavat lisäarvoa sellaisissa työtehtävissä, joissa ihmisen ei pystyisi toimimaan tarpeeksi tarkasti tai tehokkaasti. Tänä päivänä kyse ei ole niinkään siitä, pystytäänkö johonkin yksittäiseen tehtävään hyödyntämään uusia ratkaisuja, vaan kuinka olemassa olevat ratkaisut saadaan ymmärtämään samaa kieltä ja toimimaan yhteisen päämäärän eteen mahdollisimman saumattomasti.

”Voimme vähentää merkittävästi yhteydenottoja eri paikkoihin, tieto kulkee automaattisesti käytössä oleviin järjestelmiin.” ENCORE YMPÄRISTÖPALVELUT

mScales punnitusketjussa ei jää tilaa inhimillisille virheille

Perinteiset punnitusjärjestelmät ovat koostuneet useista erilaisista vaakakohtaisista punnitusohjelmista, joiden tietoja on mahdollisesti jouduttu siirtämään keskitettyyn tietokantaan. On yleistä, että perustietojen hallintaa ei ole hoidettu yhtenäisellä tavalla ja toimipisteissä on ollut toisistaan poikkeavia toimintatapoja. Liiketoimintajärjestelmiin on useissa tapauksissa toteutettu yksittäisiä suppeita integraatioita. Aikaisemmin käytetty teknologia ei ole useinkaan tarjonnut liiketoimintaan tarvittavaa joustavuutta.

mScales on Lahti Precisionin kehittämä digitaalinen punnituspalvelu, joka modernisoi punnituksen ja pyrkii pureutumaan edellä mainittuihin ongelmakohtiin ja tuomaan punnituksen toimenpiteisiin uudenlaista läpinäkyvyyttä, virheettömyyttä ja ohjattavuutta. Yhteensopivilla digitaalisilla alustoilla toimiessa yritys voi elää kuluvassa hetkessä, eikä jopa viikkoja jäljessä virheitä peläten ja niitä korjaten.

”Dokumenttien, kuten siirtoasiakirjojen, rahtikirjojen, lähetteiden ja punnitustositteiden digitalisointi ja sähköinen allekirjoitus on helppo toteuttaa palvelun avulla. Palvelu voidaan liittää kaikenlaisiin, myös muiden toimittajien vaakoihin. Ajoneuvovaakojen lisäksi mScales-palvelua voi käyttää esimerkiksi pyöräkuormaaja-, lattia-, säiliö- ja hihnavaakojen kanssa.”

Tietojen ajantasaisuus on edellytys myös luotettavampien liiketoimintaennusteiden tekemiseen. mScales mahdollistaa vaakojen käytön ja ajantasaisen raportoinnin internet-selaimen avulla. Ajantasaista tietoa tulee voida jakaa helposti ja turvallisesti kaikille punnitustietoa tarvitseville sidosryhmille; kuljetusyhtiöille, urakoitsijoille, asiakkaille ja materiaalien toimittajille.

opas_banneri_A

Vaa’oilla ja punnitusjärjestelmillä on tyypillisesti pitkä elinkaari. Betoninen vaakasilta voi toimia käytössä jopa 50 vuotta ja laadukas punnituselektroniikka jopa 20 vuotta. mScales -digitaalinen punnituspalvelu ei vaadi suuria investointeja itse vaakalaitteisiin, vaan se voidaan ottaa käyttöön useimmissa nykyaikaisissa vaakajärjestelmissä niiden toimittajasta tai valmistajasta riippumatta.

Vaaka ja punnituselektroniikka liitetään suoraan pilvipalveluun ilman erillisiä laitteita tai tietokoneita. Kun vaakoihin liittyvät tiedot viedään pilvipalveluun, niitä voidaan analysoida ja raportoida tehokkaasti jopa tekoälyn keinoin. Kun kenttäolosuhteisiin jäävien laitteiden määrä saadaan minimoitua, kokonaisuudesta tulee hyvin yksinkertainen ja helposti ylläpidettävä.

mScales vie kohti suoraviivaisempia prosesseja

mScales virtaviivaistaa tiedonkulun lisäksi vaakajärjestelmien ylläpitoa, jolloin sekä vaakatoimittaja että asiakas voivat nähdä vaakojen kunnon ajantasaisesti ja saada tarvittavat ilmoitukset niihin liittyvistä ongelmista. Digitaalisen punnituspalvelun avulla myös asiakkaiden logistisia prosesseja saadaan suoraviivaistettua: asioita on helpompi hallita ja prosessi nopeutuu.

mScales mahdollistaa itsepalvelun lisäämisen materiaalien vastaanotossa, lähetyksissä ja sisäisissä siirroissa. Suurin osa mScales -asiakkaista käyttää digitaalisia nouto- ja vastaanottokoodeja, joilla voidaan antaa oikeudet kulkuluvista puomien käyttöön. Myös kuljetusasiakirjat siirtyvät palvelun myötä täysin sähköiseen muotoon. Prosessi on varsin yksinkertainen myös alihankintaketjuja ajatellen. Maailma kehittyy jatkuvasti ja digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisen ajattelun useimmilla aloilla. Onko sinulla varaa ajatella perinteisellä tavalla?

Demo_Banneri_1

Digitalisaation mahdollisuudet

Digitalisaatio on tullut vahvasti osaksi myös punnitusalaa. Mutta mitä hyötyjä digitaalisen punnituspalvelun avulla voidaan saavuttaa?

Digitaaliset ratkaisut säästävät logistiikassa eri osapuolten aikaa, vähentää laitteistoja ja tarvetta erillisille ohjelmistopäivityksille ja integraatiotyölle. Tämä näkyy lopulta viivan alla huomattavina säästöinä.

Digitaalisen mScales -punnituspalvelun avulla pääset liiketoimintajärjestelmään kiinni yhdellä liitoksella ja palvelu on helppokäyttöinen.

  • Palvelun avulla liität helposti eri vaakalaitteet pilveen.
  • Toimenpiteet ja tietojen tallennus prosessien eri vaiheissa saadaan luotettavasti kerralla kuntoon. Digitaalinen punnituspalvelu vähentää käsittely- tai tunnistusvirheitä ja sitä kautta tuotantoseisokkeja.
  • Tallennetut tiedot ovat heti eri asianomistajien käytössä. Löydät punnitun tuotteen tiedot yhdestä paikasta.
  • Palvelu kehittyy koko ajan ilman raskaita tietojärjestelmäpäivityksiä.
  • Yrityksen turvallisuus paranee merkittävästi: niin työturvallisuuden, järjestelmien kuin tietoturvankin osalta.
  • Palvelu on tavoitettavissa ja käytettävissä 24/7.
  • Laitteet ovat etävalvonnassa.

Tämä blogi ilmestyi alun perin artikkelina Lahti Precision Punnittu painos -asiakaslehdessä, josta löydät tietoa tuotteistamme, ratkaisuistamme sekä alalla puhaltavista uusista tuulista. Tutustu asiakaslehden artikkeleihin täällä.

Haluaisitko kuulla lisää mScalesista? Varaa aika asiantuntijalta: