<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuormaajavaaka voi olla kytkettynä pyöräkuormaajan kauhaan ja sitä käytetään, kun lastataan ajoneuvoa, jaotellaan varastotapahtumia tai tavaraa siirretään yrityksen sisä- tai ulkovarastosta toiseen. Toisin sanoen tehdään kuormien lastauksia tai sisäisiä siirtoja. Hallitset massaperusteisia materiaalivirtoja tehokkaasti, kun kuormaajavaaka on kytkettynä digitaaliseen punnituspalveluun.

Miksi kuormaajavaaka kannattaa liittää pilvipalveluun? 

Perinteinen punnitustapa on usein monimutkaista, työlästä, virhealtista ja hidasta. Punnitustieto on hajallaan, käytössä on useita erilaisia laitteita, muistitikkuja ja paperitulosteita. Tällöin myös tiedonsiirto on hidasta. 

Digitaalinen punnituspalvelun vahvuuksina ovat kokonaisuuden hallinta, prosessien tehostaminen ja tiedonjakamisen reaaliaikaisuus. Samalla voidaan minimoida virheitä, suoraviivaistaa laskutus heti punnituksen suorittamisen jälkeen ja saadaan varastotiedot ajantasalle. Punnitusten tiedot kohdistetaan aina oikeille projekteille, tapahtumille ja työmaille.

On myös syytä pohtia, mitä perustoimintoja kuormaajavaa’assa tehdään ja mitä hoidetaan digitaalisessa punnituspalvelussa. Ei kannata hankkia kallista vaakalaitetta, jossa pyöritetään tuote-, asiakas- ja muuta liiketoimintatietoa. Tiedonhallinnan voi hoitaa helpommin pilvipohjaisella punnituspalvelulla, jossa on huomattavasti laajemmat käyttö-, hallinta- ja raportointimahdollisuudet.

Pyöräkuormaajan kuljettaja pystyy hallitsemaan tietovirran reaaliaikaisesti mobiililaitteen avulla ja tieto liikkuu sujuvasti. Esimerkiksi soramontuilta lähtevien eri soralajien laskutusta hallitaan helposti punnituspalvelun avulla.

New call-to-action


Mitä etuja pilvipohjainen kuormaajavaaka tuo?

Punnitustapahtumiin voidaan liittää dokumentteja, valokuvia sekä sähköisiä kuljetusasiakirjoja. Liitetiedostoksi saadaan myös näyteanalyysitieto, kuten kosteusprosentti tai lämpöarvo. Laskutusta varten voi antaa työmaa- tai projektiin liittyviä lisätietoja.  

Punnituksen jälkeinen dokumentointi, kuten sähköinen siirtoasiakirja saadaan automaattisesti palvelusta sähköisellä allekirjoituksella. Kaikki punnitustiedot ovat eri sidosryhmien käytettävissä ajantasaisesti yhdestä pilvipalvelusta. Näin laskutuskin sujuu nopeasti ja virheettömästi. Reaaliaikaisen tiedon avulla myös työmaat voi optimoida tehokkaiksi ja kaikki raportointi, varastojen reaaliaikainen hallinta ja tiedonsiirto toimii mutkattomasti yrityksen ERP- tai muihin liiketoimintajärjestelmiin.

Kokonaisajansäästöt laskutus- ja tilaus-toimitusketjuun ovat erittäin merkittävät mitä enemmän materiaalitapahtumia kulkee kuormaajavaa’an kautta.  

Kuormainvaa’an kulunvalvontaa voidaan hoitaa etänä ja tällöin myös laitteen etätuki ja etähuoltopalvelut ovat saatavilla asiakaskohtaisin vaatimuksin. Esimerkiksi portinohjaus-moduulin, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen toiminnan voi hankkia lisämoduulipalveluna. 

Miten kuormaajavaaka liitetään pilveen? 

Palveluun voidaan liittää kaikki vaa’at riippumatta toimittajasta. Pyöräkuormaajavaaka liitetään helposti ja kustannustehokkaasti  mScales Vehicle Scale -gatewayn avulla palveluun. Gateway on suunniteltu mobiiliin punnistuslaitteistoon nimenomaan Pohjolan vaativiin olosuhteisiin, kestäen kovat tärinät ja lämpötilanvaihtelut.

Varsinaisesti gateway:n liittäminen pilveen tapahtuu joko 4g-yhteydellä tai langattomalla lähiverkolla wifillä. Gateway tulee olla sarjaliikennekaapelilla (modbus/tcp) kytketty varsinaiseen vaakapäätteeseen.    

 

pyöräkuormaajavaaka_kiertotalous_purkutyömaa_940x435


Miten 
kuormaajavaakapunnituksista tehdään sujuvaa? 

Punnituksista saadaan sujuvia, kun punnitus kohdistetaan suoraan joko asiakkaan tilaukselle, kuljetussopimukselle, sisäiselle varastotilaukselle tai osto- tai myyntitapahtumaan, johon kohdistuu laskutusperuste. Näille tapahtumille voidaan luoda yksi tai useita punnituskoodeja, antaa voimassaoloajat ja lähettää yhdelle tai useammalle pyöräkuormaajan kuljettajalle.  

Mikäli vaaka on integroitu gatewayn avulla pilveen: 

 • Kuljettaja käyttää mobiilipunnituskäyttöliittymää (koodipunnitus).
 • Kuljettaja tulostaa ajoneuvon punnituspäätteeltä lastatun nettopainon summan.
 • mScales Gateway lukee lastatun nettopainon ja lähettää tiedon verkkopalvelulle. 
 • Mobiilipunnituksen käyttöliittymä näyttää nettopainon punnitusnäytöllä ja kuitissa.

Vaihtoehtoisesti:  

 • Kuljettaja voi kirjata punnituksia tai materiaalieriä käsikirjauksena. 
 • Kuljettaja voi tehdä punnituksia verkkopalveluun kirjautuneena käyttäjänä.
 • Mobiilipunnitus voidaan käynnistää verkkopalvelun tilausjonosta.

mScales-demo kuormaajavaaka


Usein kuormaajavaakoja käytetään kiertotaloudessa sekä kaivoksissa ja infrarakentamisessa. Digitaalinen punnituspalvelu voidaan liittää helposti
kuormaajavaakoihin myös satamissa ja logistiikkakeskuksissa, joissa käsitellään, sekoitetaan ja pakataan bulkkitavaraa suuria määriä.

Digitaalinen punnitus tuo huomattavia etuja kuormaajavaa'an käyttöön:

 • mScales-punnituspalvelu voidaan räätälöidä asiakkaiden ja käyttäjien tarpeisiin
 • Nopea ja helppokäyttöinen punnitus mobiilisti
 • Jokaisesta punnitustapahtumasta oma punnituskoodi
 • Sähköiset punnitusdokumentit
 • Helppo ja turvallinen integraatio liiketoimintajärjestelmiin

Lue lisää kuormaajavaaoista:

mScales kuormaajavaaka

Mikä on kuormaajavaaka ja miten kuormaajavaaka toimii?

Tehosta kiertotaloutta digitalisoimalla punnitusketjusi

Tutustu myös asiakasreferensseihimme täältä.


Artikkelin kirjoittaja on mScales-avainasiakaspäällikkö Matti Wuollet. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus logistiikan parista useilta eri toimialoilta, niin operatiivisista tehtävistä, eri toimialojen logistiikkaprojekteista kuin esimiestehtävistä.