<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa, men har även stort inflytande i Centraleuropa. Företaget transporterar enorma mängder råvaror och produkter varje år, vilket kräver en sömlös fungerande logistik. Internationella företaget har hittat en fungerade lösning i mScales digitala tjänst för att effektivisera logistikprocesserna och förbättra säkerheten i verksamheten.

mScales har gett oss möjlighet att se helheten i våra system när det gäller att väga olika saker. Tidigare har vi inte haft ett enhetligt system utan vi har hittat ett system som är enkelt för alla att använda och vi kan använda det på alla våra platser oavsett land”, säger logistikchef Carl Johan Salomonsson.

 

 

Förstklassiga mScales-systemet gör logistiken okomplicerad

Före införandet av tjänsten använde Nordkalk olika logistiksystem på olika ställen. mScales förstklassiga service hjälpte företaget att förena verksamhetsmetoder och samtidigt erbjud ny djupgående information om kunder, leverantörer och företaget självt. Digital vägningstjänst kan integreras i kontrollen av ERP-/CRM-systemet och delar smidigt information för fakturering, leveranskedja och kunder. Särskild vikt har lagts vid vågkoderna, vilket har gjort logistikhanteringen mycket enklare. Nu kan förare enkelt, säkert och självständigt hämta och lasta leveransen med hjälp av lastbilens hämtningskod.

mScales system ger oss möjlighet att använda vågkoder vilket gör att varje transport och varje unik leverans går via den vågkoden, vilket innebär att när chauffören kommer hit så använder han en viss vågkod till just den kunden och den leveransen”, berättar Salomonsson.

Nordkalk_sverige_bil_web

Enkel service för alla parter

Den smarta lösningen förbättrar logistiksäkerheten, eftersom vågkoderna tillåter förare att kontrollera materialets korrekthet och leveranstider för kunderna. Nordkalks medarbetare har också varit nöjda med den väl fungerande digitala tjänsten, vars påtagliga fördelar syns tydligt i det dagliga arbetet. Systemet är enkelt att använda på fältet eller från hemmakontoret och dessutom förvaras alla viktiga dokument bekvämt på samma plats, från elektroniska vägningskvitton till leveransdokument. mScales används redan smidigt av såväl externa leverantörer som företagets egna anställda.

“Det är väldigt enkelt att åka in på vågar, då du bara väger in en produkt, väger in fordonet, åker in på anläggningen, lastar och åker ut. Till det har vi hjälp av vågkoder som de får innan de går in. Alla chaufförer hittills har sagt att systemet är väldigt enkelt och användarvänligt. Jag skulle rekommendera mScales-systemet tack vare dess enkelhet och förståelse för alla partner”, tackar Carl Johan.

Nordkalk_Sverige_1200_px

Nordkalk förser världen med kalkbaserade lösningar som är väsentliga i olika branscher, från jordbruk till stålindustri. De hållbara lösningarna från företaget som verkar på mer än 30 olika platser i Europa hjälper kunden att minska sin egen miljöpåverkan.