<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nordkalk förser världen med kalkbaserade lösningar som är väsentliga i olika branscher, från jordbruk till stålindustri. De hållbara lösningarna från företaget som verkar på mer än 30 olika platser i Europa hjälper kunden att minska sin egen miljöpåverkan. I Sverige siktar Nordkalk på ännu mer avancerad logistik i samarbete med mScales, vilket kommer alla företagets viktiga intressenter till gagn. Nordkalk Sverige har idag en digital vägningstjänst som möjliggör till exempel självbetjäning, smidiga vågkoder och digital hantering av leveranser i leverantörskedjan.

“Nordkalk är ett företag som är verksamt i stort sett i hela Europa, och vi tar fram och tillverkar olika sorters kalk. mScales har hjälpt oss med att få en enkelhet i våra system när det gäller vägningar av våra fordon och de leveranser vi har till våra kunder i ett enhetligt system som alla inom organisationen kan använda”, berättar logistikchef Carl Johan Salomonsson.

 

 

Det avancerade systemet ger en heltäckande bild av organisationens verksamhet

Nordkalk har flera olika platser runt om i Sverige, som alla tidigare haft sina egna verksamhetsmodeller. Skillnaden i driftsmodeller komplicerade logistiken, varför Nordkalk beslutade att förena vägningssystemen på alla sina platser. På lagerhantering har det digitala vägningssystemet gjort det dagliga arbetet betydligt enklare och snabbare, men det har även förenat verksamheten i hela organisationen. Den moderna digitala vägningslösningen kan även integreras i affärssystem och ekonomisystem, vilket ger en mer heltäckande bild av företagets verksamhet.

mScales har hjälpt oss med att få en enkelhet i våra system när det gäller vägningar av våra fordon och de leveranser vi har till våra kunder. Det fungerar för stunden som ett separat system, vad vi jobbar med är att försöka integrera det med våra andra system - vårt affärssystem och ekonomisystem, för att kunna ha bättre information och bättre statistik”, beskriver Carl Johan.

mScales_mobile_service_truck

Det är lätt att lita på den digitala servicen även i problemsituationer

Hos Nordkalk är den absoluta fördelen med mScales användarvänligheten - systemet erbjuder en realtid och anställda kan logga in i systemet oavsett plats. Det pålitliga fjärrunderhållet och servicecentertjänsterna möjliggör snabb och enkel assistans vid behov, och systemet utvecklas också ständigt för att bättre spegla Nordkalks verksamhet.

”Fördelen är att vi har fått väldigt bra hjälp hittills och applikationen fungerar även på fältet och på mobila enheter så vi inte behöver vara på plats. Det har hjälpt oss mycket med tidsbesparingar och vi har kunnat vara behjälpliga själva utifrån Lahtis önskemål och krav. Vi valde mScales på grund av dess enkelhet och goda kontakt med leverantörer. De var också behjälpliga med de förfrågningar vi hade", tack Carl Johan.

mScales-_-Nordkalk_Karljohan_Salomonsson

Nordkalk förser världen med kalkbaserade lösningar som är väsentliga i olika branscher, från jordbruk till stålindustri. De hållbara lösningarna från företaget som verkar på mer än 30 olika platser i Europa hjälper kunden att minska sin egen miljöpåverkan.