<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jätteen tuottajan pitää lain mukaan hoitaa siirtoasiakirjat riittävillä tiedoilla täytettynä. Siirtoasiakirjaa tarvitaan, jotta varmistetaan jätteiden luotettava ja vastuullinen jätehuoltoketju. Sen käytöllä on tarkoitus turvata jäljempänä mainittujen jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn sekä luoda edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Sähköisen siirtoasiakirjan edut perinteiseen paperiseen malliin verrattuna ovat muun muassa jäljitettävyys ja arkistointi, helppokäyttöisyys sekä ajansäästö. 

 

Demo_Banneri_1

Sähköiset dokumentit lisäävät virheettömyyttä ja nopeuttavat toimintoja

Siirtoasiakirja on laadittava, kun jätelaissa tarkoitetulle vastaanottajalle siirretään ja luovutetaan jäteluettelon mukaista vaarallista jätettä, sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä, pilaantunutta maa-ainesta tai rakennus- ja purkujätettä. Ympäristöministeriön hyväksymän uuden jätelain myötä myös POP-jätteitä eli pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä koskee siirtoasiakirja velvoite. Tämän lisäksi uutena vaatimuksena siirtoasiakirjaan tulee sisällyttää tiedot jätteen käsittelytavasta toimipaikassaan. Samalla uusi jätelaki kannustaa myös siirtymään sähköisiin asiakirjoihin kiertotalousyrityksissä.

Sähköinen siirtoasiakirja korvaa paperisen asiakirjan. Digitaalisen punnituspalvelun avulla kaikki dokumentit saadaan kätevästi ja helposti sähköisinä, eikä erillisiä arkistoja tarvita jatkossa lainkaan. Toiminnat helpottuvat, kun esimerkiksi kuljettaja voi suoraan auton hytistä tehdä mobiilisti punnituksen sekä sähköisen kuljetusasiakirjan. Tieto siirtyy välittömästi asianomaisille ja samalla säästyy työaikaa ja työturvallisuus kasvaa, kun punnituspaikalla autosta ei nousta pois.

 

Sähköisen siirtoasiakirjan hyötyjä:

 

  1. Sähköisen siirtoasiakirjan ansiosta tiedät, että dokumentit tulee täytettyä oikein, eikä paperisia dokumentteja enää tarvitse.

  2. Voit hyödyntää vastaanotettavan kuorman siirtoasiakirjan tietoja digitaalisessa
    punnituspalvelussa.

  3. Punnitusoperaattori ja vaa’an käyttäjät voivat kätevästi luoda siirtoasiakirjan lähtevälle kuormalle.

  4. Siirtoasiakirja arkistoituu automaattisesti punnituslipulle ja se voidaan varmentaa sähköisellä allekirjoituksella eri osapuolten toimesta.

  5. Punnituslipulle voidaan myös arkistoida valokuva paperisesta asiakirjasta tai
    PDF-tiedosto.

  6. Digitaalisen punnituspalvelun avulla voidaan luoda raporttiaineisto viranomaisia varten.

 

mScales_kuormaajavaaka_kiertotalous_940x435


Kuittausta vaille valmis siirtoasiakirja mScalesista

 

Digitaalisen punnituspalvelun avulla punnitustieto siirtyy ajantasaisesti kaikille sidosryhmille ja on aina luotettavaa ja tietoturvallista. mScales mahdollistaa sähköisen arkistoinnin tiedonhallinnassa ja tiedonjaossa eri osapuolille, jolloin paperisista dokumenteista voidaan luopua kokonaan. Palvelun käyttö on yksinkertaista ja se on helppo liittää eri valmistajien vaakoihin ilman suuria investointeja. 

 

opas_banneri_A

 

Tutustu asiakasreferensseihimme tästä ja huomaat, kuinka mScales tehostaa liiketoimintoja eri toimialoilla. 

 

 

Lue lisää aiheesta:

Sähköiset kuljetusasiakirjat

mScalesin käyttöönotto ei vaadi isoja investointeja


Artikkelin kirjoittaja on mScales-myyntipäällikkö Matti Wuollet. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus logistiikan parista useilta eri toimialoilta, niin operatiivisista tehtävistä, eri toimialojen logistiikkaprojekteista ja esimiestehtävistä.

 

 

Haluaisitko kuulla lisää mScalesista? Varaa aika asiantuntijalta Demoon.