<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fördelarna med en digital övergång är obestridliga. Digitala verktyg och processer möjliggör betydligt högre produktivitet och effektivitet, för att inte tala om helt nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom olika branscher. 

En fullskalig digital övergång gör att organisationer kan hålla jämna steg med snabbt föränderliga krav från kunder, konkurrens och tillsynsmyndigheter. Tack vare digitala och uppkopplade affärssystem är det nu enklare än någonsin att bryta ned barriärerna mellan företag och gå in i en ny era av organisatoriska samarbeten.

Trots den allmänna trenden mot digitalisering finns det vissa undantag som bör uppmärksammas. I industriella materialflöden finns det till exempel en länk i kedjan som fortfarande förlitar sig på gammaldags plattformar och till och med pappersformulär som kräver en hel del manuellt arbete.

Medan merparten av den internationella handeln värderas på grundval av vikt, är vägningsverksamheten i industrin ofta långt ifrån modern.

Digitalisera dina massbaserade materialflöden guiden

 

Vanligtvis är gamla vägningssystem endast avsedda för användning på plats av lokal fältpersonal. Varje vägningsplats kan ha sina egna data och driftsmetoder, och mätresultaten integreras inte med försäljnings- eller inköpsorder. Dessutom är systemen ofta byggda på vågspecifik, Windows-baserad programvara och hårdvara, som kräver underhåll och är utsatta för säkerhetsproblem.

"Föråldrade processer ger höga driftskostnader, låg produktivitet och minskade marginaler"säger Matti Sipilä, Vice President på mScales.


Omedelbara affärseffekter med smidig vägning

Automatiserade, viktbaserade materialflöden ger omedelbara och påtagliga ekonomiska fördelar tack vare reducerat manuellt arbete, ökad hastighet och förbättrad effektivitet.

En modern digital vägningslösning kopplar tillsammans alla typer av industriella vågar i samma digitala nät som andra affärs- och logistiksystem. All vägningsrelaterad information kan lagras säkert och är lättillgänglig från en molnbaserad tjänst.

"En idealisk lösning ger automatiskt tillförlitlig, alltid uppdaterad data som ger en grund för fakturering, dokumentation och rapportering liksom affärsbeslut", säger Sipilä.

mScales_SV

En digital vägningslösning släpp ut resurser från manuell registering. Möjligheten att utföra självbetjänade vägningsuppgifter öppnar också för nya affärsmöjligheter, som till exempel ett oberoende självbetjäningslager. Samtidigt kan underhållskostnader och produktionsavbrott som är vanliga med föråldrad utrustning avsevärt reduceras.

Genom att automatisera alla massbaserade materialflöden kan ett företag säkerställa att vägningsverksamheten efterlever både nuvarande och framtida krav. Ett ständigt ökande antal bestämmelser ställer allt strängare krav på vägningen, något som företag med gamla vägningssystem kämpar för att hålla jämna steg med.

Genom att digitalisera materialflödet kommer alla de fördelar som nämns ovan – och många fler – att vara inom räckhåll. Så, varför vänta längre?

New call-to-action

 

Läs mer om de affärsfördelarna i vår artikel "3 anledningar till att digitalisera dina massbaserade materialflöden idag"