<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

mScalesiin on saatavilla toiminnallisia lisämoduuleja, jolloin perusohjelman toiminnallisuutta on mahdollista laajentaa palvelun räätälöimiseksi vastaamaan yrityksen ja toimialan tarpeita. Hyödyllisten lisämoduulien avulla toimintaan saadaan tehokkuutta, kun toiminnot hoidetaan helposti yhdestä punnitusohjelmistosta. 

Toiminnallisia lisämoduuleja ovat esimerkiksi varastohallinta, kuljetusasiakirjat, valokuvien ja dokumenttien tallentaminen, näytteenotto ja analyysit, porttien ohjaus mobiililaitteella, automaatiojärjestelmäliityntä sekä koodipunnitus ilman verkkoyhteyttä. Lisämoduulit voidaan ottaa mScalesiin helposti käyttöön asiakkaan tarpeen mukaan. Osa lisämoduuleista vaatii erillisen gateway:n toimiakseen.

 

Lisämoduulit_FI

Varastohallinta ja -raportointi moduuli mahdollistaa tehokkaan materiaalihallinnan logistiikan keskipisteeseen. Tieto on jatkuvasti reaaliaikaista punnituspalvelun avulla, sillä varastotapahtumat perustuvat todellisiin punnitustapahtumiin ja tieto siirtyy raportointiin automaattisesti. Varastohallinnan avulla voi lisätä logistiikan kannattavuutta ja seurata materiaalien kiertoa.

Valokuvien ja dokumenttien tallentaminen punnitustapahtumiin onnistuu digitaalisen punnituspalvelun avulla helposti. Kuljettaja ja henkilökunta voivat ottaa valokuvia ja liittää dokumentteja punnituslippuihin mobiililaitteellaan ja kohdistaa samanaikaisesti oikeaan punnitustapahtumaan.

Sähköiset kuljetusasiakirjat, kuten rahtikirjat ja lähetteet toteutuvat kätevästi punnituspalvelun avulla, jolloin paperisia dokumentteja ei enää tarvita ja kaikki punnitustieto siirtyy tietoturvallisesti ja reaaliajassa kaikille sidosryhmille. Sähköisten kuljetusasiakirjojen avulla inhimillisiltä virheiltä vältytään manuaalisen työn poistuessa ja tieto on luotettavaa ja arkistoituu automaattisesti palveluun. Erillisiä arkistoja tai tulostimia ei tarvita. Rahtikirja voidaan kuitata eri osapuolten toimesta sähköisellä allekirjoituksella.

Siirtoasiakirjat voidaan luoda sähköisesti punnituspalvelun avulla helposti ja nopeasti ja niihin saadaan lähettäjän ja vastaanottajat allekirjoituksen sähköisinä. Tällöin myös viranomaisraportointi saadaan ajantasaiseksi ja luotettavaksi. Asiakirjat säilyvät palvelussa, jolloin erillistä arkistointia ei tarvita ja paperisista dokumenteista voidaan luopua. Digitaalisesta punnituspalvelusta toteutetut sähköiset siirtoasiakirjat ovat uuden jätelain mukaisia. Meiltä voit tilata erikseen myös sähköisten siirtoasiakirjojen tiedonsiirron ympäristöministeriön siirtoasiakirjarekisteriin (vain Suomessa).

New call-to-action

 

Analyysit ja näytteenotto. Kuljettaja voi kirjata kuormaan liittyvän näytteen. Laboratorio valitsee näytteen ja tekee analyysin. Näytteitä ja analyyseja, kuten esimerkiksi lämpöarvo- tai kosteusanalyysi voidaan kohdistaa kuormaan, annetulle aikajaksolle tai esimerkiksi ennusteeksi. Etenkin energia-alalla vaaditaan näytteenotto- ja analyysit-toimintoa.

Porttien ohjaus mobiililaitteella onnistuu kuljettajan toimesta itsenäisesti. Kun punnituksia tehdään esimerkiksi ympäri vuorokauden, voi kuljettaja omatoimisesti ohjata laitteita ja avata portteja annetun punnituskoodin avulla (vaatii gateway:n toimiakseen).

Automaatiojärjestelmäliityntä lähettää koodipunnituksessa tai offline käyttöliittymällä tehdyistä punnituksista tiedot esimerkiksi lastaus- tai purkuluvan käsittelyä varten. Tällöin tuotantolaitoksella varmistutaan, että oikea tuote on oikealla ajalla oikeassa paikassa. Käyttäjä voi koodipunnituksen yhteydessä syöttää erikseen lastauksen tai purkupaikan tunnistetiedot (ID) ja aktivoida lastaus- tai purkuluvan. Näin ollen erillislaitteistoa ei tarvita. Tämä toiminto vaatii erillisen logiikan toimiakseen ja automaatiosuunnitelman.

Koodipunnitus ilman verkkoyhteyttä onnistuu myös offline-tilassa, mikäli tietoverkkoyhteys tai pilvipalvelu ei ole punnitushetkellä käytettävissä. Näin punnituksia voidaan jatkaa toimipisteissä, joissa esimerkiksi on toistuvia tietoliikenneyhteys-ongelmia. Offline-tilassa tehtävä koodipunnitus vaatii gateway-laitteen ja sillä voidaan suorittaa vain punnituksen perustoiminnot.

New call-to-action

Automaattinen punnittavan kuorman valokuvaus. Punnitusta kuormasta otetaan automaattisesti valokuvat punnituslippuihin. mScales -palveluun punnitustapahtuman tietoihin tallentuu kuvamateriaali punnituksesta, kuormasta ja ajoneuvosta still -kuvina. mScales-palvelu voidaan integroida asiakkaan käytössä oleviin pilvipohjaisiin kameravalvontajärjestelmiin ja se on täysin erillinen järjestelmä. Järjestelmään voi olla liitettyinä useita yrityksen toimipisteitä.

Punnittavan kuorman automaattinen tunnistaminen. Vaa’alla punnittava kuorma (ajoneuvo, kontti, lava, astia) voidaan tunnistaa automaattisesti punnituksen yhteydessä. ID-lukijan käyttämät tunnisteet luodaan punnituskoodeiksi ja kohdistetaan oikeaan tilaukseen tai sopimukseen. Kuljetusyksiköille annetaan punnituskoodi ja taarapainot. Punnitsija hyväksyy painamalla painiketta. mScales-palvelu lähettää kuorman tiedot liiketoimintajärjestelmälle laskutusta, varastohallintaa ja raportointia varten.

Käyttäjän vahva tunnistautuminen. mScales-palvelu mahdollistaa käyttäjien hallinnan AD-integraation avulla. mScales tukee SSO eli Single Sign On -integraatiota, jonka avulla käyttäjät voivat kirjautua sisään mScales -sovellukseen käyttämällä organisaation omaa Azure AD -palvelua (Active Directory). 

Automation Workflow (automatisoinnin työnkulku). Palveluun voidaan lisätä useita erillisiä toiminnallisuuksia ja sääntöjä, mikäli jokin arvo muuttuu yli sovitun rajan.Tällä moduulilla voidaan esimerkiksi varastohallintamoduuliin lisätä varaston maksimi- ja minimirajat, kun arvo ylittää/tai alittaa niin siitä voidaan lähettää erillinen tieto/viesti palvelun käyttäjälle. 

Haluatko kuulla lisää lisätoimintamoduleista? Varaa aika asiantuntijalta: