<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kyseessähän on punnituksen saralla vielä verrattain uusi selainpohjainen palvelu, joka ei ole lähellekään valmis. Ja sanoessani ettei se ole valmis, en kuitenkaan tarkoita, että se olisi keskeneräinen. mScalesin kehittämisen mahdollisuudet vaan ovat rajattomat ja se skaalautuu kaikille toimialoille missä on tarvetta tuotteiden punnituksille.

mScales tuo ketjuajattelun punnitukseen

Jos puhutaan logistiikan materiaalivirroista, voi punnitusketjussa olla aika monta vaakaa ja annostelupistettä, joissa kertyy paljon materiaalitapahtumia ja jotka siten kerryttävät mScalesista saatavia hyötyjä. mScales ketjuttaa yksittäiset punnitsemisen toimenpiteet ja luo niistä helposti hallittavan, saumattoman kokonaisuuden. Inhimillisten virheiden sekä tiedonsiirron katkosten riski pienenee ja tietoturvallisuus kasvaa, kun punnitusprosessit saadaan liitettyä punnitusketjuksi ja järjestelmät keskustelevat keskenään. Jos autovaa’an lisäksi esimerkiksi säiliövaaka ja lattiavaaka saadaan liitettyä osaksi ketjua, puhumattakaan hihnavaa’asta tai mistä tahansa muusta logistisia toimenpiteitä sisältävästä ketjun osasta, tehostuu tiedonhallinta melkoisesti. Kokonaisprosessin ja datan seurannan kannalta on tärkeää, että tiedonkulku on luotettavaa ja saumatonta.

opas_banneri_A

Palvelumyynnillä lisäarvoa asiakkaalle

Olemme ottaneet ison harppaus palvelukonseptin kehittämisessä ja eri asiakassegmenttien yksilöllisten tarpeiden tunnistamisessa. Tietämystä ja osaamista on kerrytetty, jotta pystymme tarjoamaan samalle pohjalle hyvinkin räätälöityjä ratkaisuja. Olemme myös pystyneet tuomaan kumppanuuksia mukaan. Esimerkiksi ERP-toimittajia kiinnostaa uusien palveluiden tarjoaminen osana toiminnanohjaus-järjestelmien liiketoiminnan kokonaisuutta. Pilvipalveluna toimiva punnituspalvelu, itsepalvelupunnitus ja siihen kytkeytyvät toiminnalliset lisämoduulit tuovat selvää lisäarvoa asiakkaiden toimintaan, kuten myös mahdollisuus kytkeä palvelu kaikenlaisiin vaakoihin. Meidän koko organisaatiomme on kääntymässä entistä enemmän laitemyynnistä palvelumyyntiin, jolloin tarjoamme palveluratkaisuja, ja entistä kokonaisvaltaisempana.

mScales kytkeytyy kaikenlaisiin vaakoihin

Lahti Precisionilta löytyy punnitusosaamista yli sadan vuoden ajalta, ja meiltä saat vaakoihin esimerkiksi ensivarmennukset tai kalibroinnit. Kaikki tekemisemme pyörii punnitsemisen ympärillä. Siihen rinnalle olemme kehittäneet mScales-punnituspalvelun, jolla pystymme kytkeytymään myös muiden vaakavalmistajien tekniikkaan. Meillä on hallussamme ohjelmistollinen osaaminen, testausosaaminen ja kehitysosaaminen, eikä ehjää rautaa tarvitse vaihtaa päivittääkseen järjestelmiään. Me tuomme olemassa olevaan vaakaan ohjainlaitteiston, niin sanotun palikan, jolla saamme vaakajärjestelmän konfiguroitua mScales-punnitusjärjestelmään.
Haluan alleviivata erityisesti sitä, että pystymme liittämään vaa’an mScalesiin riippumatta valmistajasta.

Kehitys kulkee kohti punnituksen pilvipalveluita

Kehitys menee kovaa vauhtia siihen suuntaan, että jollain aikavälillä PC-vaakaohjelmat ja niiden räätälöinnit jäävät pois. Pilvipalvelupohjainen SaaS-punnitusratkaisu valtaa alaa. Se on aina ajan tasalla ja se on turvallinen käyttää. Pilvipalveluun pystytään ketterästi lisäämään automaatioita ja toimintoja, jotka hyödyttävät kaikkia: palvelun käyttäjiä, heidän asiakkaitaan sekä yhteistyökumppaneita.

mScales säästää aikaa ja laitekustannuksia ja parantaa tietoturvallisuutta

Nämä ovat kolme asiaa, jotka tulevat jatkuvasti esiin, kun asiakkaan kanssa keskustellaan mahdollisuudesta valjastaa mScales heidän käyttöönsä. Kentältä tulevan palautteen perusteella kukaan mScalesin käyttöön ottanut ei halua enää palata takaisin vanhaan. Homma on tehty yksinkertaiseksi ja paremmin ennakoitavaksi. Jaat punnituskoodit toimittajille ja liikennöitsijälle käyttöön, kuittaat kuorman punnitustiedot laskutukseen, ja that’s it! Miksi tehdä vaikeasti ja monen mutkan kautta, kun kaikki voi olla helppoa ja tehokasta.

HubSpot Video

 


Artikkelin kirjoittaja on Matti Wuollet, mScales-myyntipäällikkö. Matilla on yli 20 vuoden kokemus logistiikan parista useilta eri toimialoilta, niin operatiivisista tehtävistä kuin esimiespuoleltakin.