<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uuden 2- tai 3-osaisen autovaa’an hankinta on erittäin iso ja pitkäaikainen investointi tulevaisuuteen, jonka vuoksi vaa’an omistaja ja käyttäjä haluavat korkean toimintavarmuuden lisäksi pitää käyttöasteen mahdollisimman tehokkaana. On myös tärkeää, että kuljettajat ja punnitusoperaattorit suoriutuvat varsinaisista punnituksista mahdollisimman sujuvasti, turvallisesti ja helposti. 


Vaihtelevat punnitusmäärät perusteena moniyritysympäristö-ratkaisulle

Käytännössä monella yrityksellä on tuotannossa isoja kausivaihteluita ja punnitustarpeet voivat vaihdella paljon eri ajankohtina. Yrityksen tarpeet, kuten kuorman käsittelyihin, tuotantoprosesseihin ja raportointiin liittyen voivat muuttua eri aikoina. Eri liiketoiminta-aloilla on valmistajia tai jatkojalostajia, joilla punnitustarpeita on satunnaisesti tai ne ajoittuvat syklisesti vain tiettyyn ajankohtaan.  

 

Kun saapuvia raaka-ainekuormia tulee tai valmistuneiden tuotteiden autokuormia  lähtee epäsäännöllisesti tai harvoin, uuden autovaa’an hankkiminen ei ole järkevää tai sitä on vaikea perustella. Eteen voi tulla asioita, joiden vuoksi punnituksen tekeminen muualla tai manuaalisesti voi olla hyvin hankalaa tai jopa mahdotonta. Mikäli alan toimijoita tarkastellaan yhdellä logistisesti keskittyneellä alueella, joilla  punnitustarpeita tulee laskennallisesti viikoittain tai jopa päivittäin kymmeniä, on yhden autovaa’an investointi ja mScales -punnituspalvelu erittäin perusteltu ja järkevä hankinta. Käytämme tällaisesta mScales -punnituspalvelusta termiä moniyritys-ympäristöratkaisu. Tällöin punnitukset hoituvat kunkin käyttäjien toimesta täysin itsepalveluna ja/tai kaikkien punnitukset yhden vaakaoperaattorin toimesta. 

mScales-punnituspalvelu

Kustannukset vain palvelun todellisesta käytöstä

 

Kun autovaaka on liitetty mScales -palveluun, on siihen jälkikäteen mahdollista avata yrityskohtainen tili kullekin käyttäjälle, jolloin jokaisella yrityksellä on omat tuotteet,  asiakkaat, kuljetusliikkeet, tilaukset, käyttäjät, varastot ja sähköiset asiakirjat. Palvelu lähettää punnitustositteet tarvittaville osapuolille ja asiakas, toimittaja, kuljetusyritys tai muu verkostoon kuuluva kumppani voi nähdä ajantasaisena vain heille kuuluvan punnitusinformaation ja raportit. Vaakapalveluun voidaan avata rajaton määrä yrityksiä ja jokainen niistä käyttää vaakaa kuten omaansa ja maksaa vain palvelun käytöstä.   

 

Banneri_laskuri

 

Autovaakaan voidaan liittää ja vaihtaa yrityskohtaisia lisätoimintamoduuleja tarpeen mukaan. Esimerkiksi puomin avaus, sähköiset kuljetusasiakirjat, varastohallinta ja  punnitus ilman verkkoyhteyttä (offline-toiminto). Tuotannolle voidaan antaa myös erillinen lastauslupa ja punnitustapahtumien reaaliaikainen siirto toiminnanohjaus-järjestelmiin ja laskutukseen. Näin autovaaka voi olla useamman yrityksen hallinnassa. Edellisen lisäksi punnituspalveluun voi liittyä myös muita asiakkaita, jotka voivat käyttää vaakaa mobiilisti ostamillaan punnituskoodeilla.  

 

mScales -palvelun käyttö on turvallista ja varmistettua, kun eri yritysten käyttäjät kirjautuvat vain oman yrityksensä tilille omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan eivätkä  näe toistensa tietoja ja tapahtumia. Mikäli alueella toimii esimerkiksi alueen turvallisuudesta vastaava yritys, vaakapalvelut voidaan hoitaa myös niin, että he toimivat kunkin yrityksen käyttäjinä ja voivat palvella yrityskohtaisesti asiakkaitaan. Tiedon jakaminen on hallittua.

 

Mainittakoon vielä, että mScales -ohjelmistoon voidaan tehdä asiakaskohtaisia  lisäparametrointeja tarpeen mukaan ja nämä eivät näy muille. Vaa’an omistaja näkee vain auton rekisterinumeron, kuorman painon ja aikaleiman eli paljonko punnitustapahtumia on tehty. Voidaankin todeta, että mScales -punnituspalveluun rakennettu moniyritysympäristö on jakamistaloutta parhaimmillaan ja käyttäjille syntyy win-win-tilanne. Esimerkkeinä tällaisista asiakkaistamme ovat logistiikka- ja varastokeskittymät, satama-alueet, yrityspuistot ja teollisuusalueet. 

 

Tutustu asiakasreferensseihimme tästä. 

 

Demo_banneri

 


Artikkelin kirjoittaja on mScales-myyntipäällikkö Matti Wuollet. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus logistiikan parista useilta eri toimialoilta, niin operatiivisista tehtävistä, eri toimialojen logistiikkaprojekteista ja esimiestehtävistä.

 

 

Haluaisitko kuulla lisää mScalesista? Varaa aika asiantuntijalta Demoon.