<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tamtron Precision ja Encore ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä. Ensimmäiset vaakajärjestelmät toimitettiin asiakasyritykselle 1990-luvun alussa. mScales -punnituspalvelu otettiin käyttöön keväällä 2019 ja syyskuussa yrityksen käyttöön tuli myös uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP). Encore tekee punnituksia mScales-punnituspalvelulla 35 paikkakunnalla.

kiertotalous_Encore-2

Encore Ympäristöpalveluiden Etelä-Suomen alueen tuotantopäällikkö Vesa Mörsky kertoo yhteistyöstä Tamtron Precisionin kanssa. ”Tamtron Precision katsoo pidemmälle tulevaisuuteen kuin muut alan toimijat. Myös yhtiön asiakaslähtöinen tuotekehitys nähtiin positiivisena tekijänä”, Vesa Mörsky toteaa. Yhteistyöstä on jäänyt paljon hyviä kokemuksia niin Encorelle kuin Lahti Precisionillekin.

Punnituspalvelun myötä Encore on parantanut selvästi tehokkuutta ja tuottavuutta

Aiemmin asioiden kirjaaminen järjestelmiin oli hidasta ja jäykkää. Myös tietojen etsiminen oli hankalaa. Yhteistyöprojektin tavoitteena oli mm. reaaliaikaisuuden ja automaation lisääminen. Lahti Precisionin kehittämän mScales-punnituspalvelun ansiosta myös maaseudulta saadaan tarvittava punnitustieto nopeasti järjestelmään. Tämä tuo näkyviä säästöjä myös yhtiölle. ”Voimme vähentää merkittävästi yhteydenottoja eri paikkoihin, koska tieto kulkee nyt automaattisesti käytössä oleviin järjestelmiin”, hän tiivistää. 

mScalesin tuomat hyödyt heijastuvat positiivisesti Encoren koko liiketoimintaan 

Punnitustietojen nopean saatavuuden lisäksi Tamtron Precisionin toimittama ratkaisu on tuonut muitakin hyötyjä Encore Ympäristöpalveluiden liiketoimintaan. Vesa Mörsky kuvailee tarkemmin: ”Logistiikka saa tiedot nopeammin tuotteiden kuljetusta varten, laskujen tarkastaminen selkiytyy jne. Vaaka on avainasemassa materiaalien liikkumisen suhteen. Voin lämpimästi suositella Tamtron Precisionia. Olen varma, että Encore ei ole ainoa yritys, joka on saanut merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä automatisoinnista ja punnitustietojen ajantasaisesta kirjaamisesta”.

Kierrätys_muovijäte_Encore

Punnituspalvelua kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa 

Tamtron Precisionin mScales-asiantuntijat Olli Norja ja Pirkko Viljakainen kertovat myös toteutuneesta yhteistyöprojektista. ”Encorella oli aiemmin käytössään kaksi erilaista punnitusjärjestelmää, mutta mScales-punnituspalvelun myötä yritys sai yhtenäisen järjestelmän ja siirtyi käyttämään modernimpaa punnituspalvelua. Myös kenttäolosuhteissa olevan laitteiston määrä saatiin selvästi aikaisempaa pienemmäksi. Kyseessä on todellinen avaimet käteen -palvelu”, kertoo palvelun käyttöönoton vastuuhenkilönä toiminut Olli Norja.

mScales on Tamtron Precisionin kehittämä digitaalinen punnituspalvelu, joka kytkee vaa’at liiketoimintajärjestelmän ohjaukseen yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Palvelussa punnituksia hallitaan reaaliaikaisesti ja kaikki tarvittava punnitustieto löytyy palvelusta.

”Toimitus sisälsi myös Encoren vaakojen modernisoinnin ja samalla mahdollistettiin vaakojen etähuolto ja -valvonta. Muutos vaatii asiakasyritykseltä aluksi totuttelua. Annamme tukea ja ohjaamme asiakasta, jotta uuden digitaalisen palvelun käyttöönotto olisi sujuvaa”, kuvailee Olli. Kehitystyö tulee myös jatkumaan. Asiakaspalvelusta vastaavan Pirkko Viljakaisen mukaan asiakkaan antamat kehitysideat ovat erittäin tärkeitä: ”Punnituspalvelua kehitetään eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteistyö Encoren kanssa on sujunut erittäin hyvin.”


Encore Ympäristöpalvelut -konserniin kuuluvat Encore Ympäristöpalvelut Oy ja sen tytäryhtiöt Hämeen Kuljetuspiste Oy ja Encore Aluepalvelut Oy. Yhtiö toteuttaa asiakkailleen kierrätyspalveluita tavoitteenaan olla kiertotalouden uudistaja ja älykkäiden palveluratkaisujen tarjoaja. Liikevaihto vuonna 2019 oli 81,2 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 228.