<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Loimi-Hämeen Jätehuolto on kuudentoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on turvata sekä kuntien että kotitalouksien jätehuoltopalvelut. Yrityksen laaja toiminta ulottuu Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen lisäksi osin myös Satakunnan sekä Pirkanmaan alueille. Päivittäisen toimintansa tukena Loimi-Hämeen Jätehuolto käyttää digitaalista punnituspalvelua mScalesia.

 

”Tarve mScalesin kaltaiselle modernille punnituspalvelulle syntyi, kun tytäryhtiömme Suomen Erityisjäte perusti hiljattain kaksi uutta toimipistettä. Tällöin aloimme selvittämään erilaisia punnitusvaihtoehtoja, joista mScales oli selvästi modernein ja parhaiten meidän tarkoitustamme palveleva ohjelma. Nykyään meillä on mScales käytössä kaikissa yrityksissämme", kertoo Loimi-Hämeen Jätehuolto yhtiöstä Heta Nurmi.

Heta Nurmi lisää: "mScales järjestelmä on todella moderni, sillä olemme aiemmin tehneet 25 vuotta asioita tietyllä tavalla. Muutosvastaisuutta on toki ollut, mutta onneksemme suurin osa kuljettajista on ollut tyytyväisiä ohjelmaan. Arki on helpottunut, koska mScalesin ansiosta punnitseminen hoituu näppärästi älypuhelimella. Kuljettajien ei myöskään tarvitse enää huolehtia hukkuneista punnituslätkistä tai punnituskuiteista."

 

 

Moderni punnituspalvelu tekee jätehuoltoyhtiön arjesta mutkatonta

mScales on Tamtron Precisionin kehittämä uudenlainen digitaalinen punnituspalvelu, joka kytkee sekä vaaka- että liiketoimintajärjestelmän yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Palvelun avulla punnitusprosessi automatisoituu ja punnituksia hallitaan reaaliaikaisesti. Kaikki punnituksiin liittyvät tiedot ovat helposti jokaisen sidosryhmien käytettävissä pilvipohjaisesta palvelusta.

Loimi-Hämeen Jätehuollon vanha punnitusjärjestelmä edellytti, että kuormien muutokset ja kirjaukset oli tehtävä vaakapisteillä vaakatyöntekijöiden toimesta. mScalesin käyttöönoton myötä toimintaan on tullut uudenlaista joustavuutta, sillä nyt kuka tahansa voi hallita kuormia ajasta tai paikasta riippumatta. Sen lisäksi, että mScales on tehostanut materiaalin hallintaa yrityksessä, on siitä ollut suurta apua myös kunnallisessa jätehuollossa.

”Parasta mScales -punnituspalvelussa on ollut sen monipuolisuus ja modernius. Nykyään pystymme tarkastelemaan kuormia ja tekemään niihin muutoksia missä ja milloin vain, muuallakin kuin vaa'alla. Näin mScales on ratkaissut isoimman haasteen. mScales tukee meitä myös kunnallisen jätehuollon palveluissamme, sillä voimme lisätä raportointiin palveluvastuut, EWC-koodit ja RD-koodit. Näin ollen viranomaisille kommunikointi on helppoa”.

Loimi-Hämeen Jätehuolto on ollut tyytyväinen mScalesin räätälöityyn palvelukokonaisuuteen, jota on vuosien varrella täydennetty yhtiön tarpeisiin vastaavilla lisäosilla. Nykyään Loimi-Hämeen Jätehuollolla on apunaan useita liiketoimintaa tukevia toimintoja kuten tuoteryhmät, varastojen seuranta sekä sähköinen siirtoasiakirja.

”Varastoseurannan ansiosta näemme koko ajan varastojemme tavaratilanteen ja myös sähköinen siirtoasiakirja on ollut meille todella näppärä palvelu. Nykyään kuljettajat pystyvät tekemään puhelimillaan sähköisen siirtoasiakirjan. Raportoinnistakin on tullut yksinkertaisempaa, kun siirtoasiakirja voidaan kuitata mobiilissa, emmekä enää tarvitse paperisia lomakkeita”.

LHJ_jätehuolto_autovaaka_mScales_940x435

Toiminnan sujuvoittaminen keskiössä

Loimi-Hämeen Jätehuollolla ajateltiin mScalesin käyttöönotosta huoli siitä, miten yhtiön pitkäaikaiset ja varsin eri-ikäiset työntekijät omaksuvat uuden punnitusohjelman. Huolet ovat lopulta osoittautuneet aivan turhiksi. Digitalisoitumisen myötä toiminnasta on tullut sujuvampaa ja punnitusta koskeva tärkeä informaatio kulkee kätevästi mukana älypuhelimessa.

”Työskentely Tamtron Precisionin ja mScales-tiimin kanssa on ollut todella joustavaa. Olemme olleet vuorovaikutuksessa koko ajan ja he ovat hienosti ottaneet omakseen meidän kehitysehdotuksiamme. Kaikki toiveet on aina pyritty toteuttamaan tai vähintään on tarjottu muita ratkaisuja. Yhdessä keskustellen olemme saaneet ratkaisut kaikkiin niihin ongelmiin, mitä on tullut esille kehitystaipaleemme alussa. Kaikki on sujunut hienosti ja voimme vaan suositella Tamtron Precisionia, toteaa Heta Nurmi”.

LHJ Mirva ja Heta mScales_940


Loimi-Hämeen Jätehuolto on kuudentoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on turvata sekä kuntien että kotitalouksien jätehuoltopalvelut. Yrityksen laaja toiminta ulottuu Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen lisäksi osin myös Satakunnan sekä Pirkanmaan alueille.