<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Suur-Savon Sähkön polttoainetietojen hallinta siirtyi digiaikaan Lahti Precisionin mScales-ohjelmistoratkaisulla. Aiemmat autovaaka-järjestelmät perustuivat perinteiseen ratkaisuun, jossa vaakojen varustelu ja ohjelmistot olivat paikkakuntakohtaisia. Niinpä tietojen yhdistäminen eri toimipisteistä vaati paljon työtunteja ja virheiden mahdollisuus oli aina olemassa.

Suur-Savon Sähkön kehityspäällikkö Aki Padatsu kertoo: ”Aiemmin polttoainetiedot laskutusta ja raportointia varten jouduttiin keräämään useasta eri järjestelmästä ja tietojen käsittelyyn osallistui useita henkilöitä. Työvaiheet sisälsivät myös manuaalista tietojen siirtämistä Excel-taulukoihin. Raportointia käytetyistä polttoaineista seurattiin kuukausitasolla”.

mScales on pilvipalveluratkaisu (Software as a Service), jossa punnitusohjelmisto kaikkine tietoineen sijaitsee Internet-palvelimella. Tilaajalla on näin ollen pääsy kaikkiin vaakajärjestelmiinsä milloin ja mistä vain Internet-yhteyden avulla. Keskitetty tietojen hallinta ja raportointi minimoivat virheet ja lisäksi tilausten hallinta ja laskutus nopeutuvat.

Suur-Savon Sähkön vaakaprojektissa kaikki ajoneuvovaa’at modernisoitiin ja liitettiin mScales -punnituspalveluun. Polttoaineiden vastaanottoja tehdään mScales -punnituspalvelun avulla kaikkiaan yli kymmenellä paikkakunnalla.

”Vaakojen päivitys mScales-järjestelmään toi meidän polttoainetietojen hallinnan digiaikaan. Kaikkien paikkakuntien polttoainetiedot saadaan kootusti samaan järjestelmään, mikä helpottaa laskutusta ja raportointia. Paikkakuntien käyttäjät analysoivat kuormakohtaisen polttoainekosteuden entiseen tapaan ja syöttävät ne järjestelmään. Raportointiin tarvittavat tiedot mScales siirtää automaattisesti Suur-Savon Sähkön tietovarastoon heti kun kosteus on analysoitu. Nyt saamme polttoaineen käyttöraportin ajantasaisena, kun ennen siihen meni kuukausi,” Aki Padatsu iloitsee. mScalesiin saatavat lisämoduulit, kuten analyysit ja näytteenotto -toiminto mahdollistavat punnituspalvelun hyödyntämisen laajemmin liiketoiminnan ja toimialan tarpeisiin.

Saimme Aki Padatsulta tilannepäivityksen mScales käyttökokemuksista reilun parin kuukauden käytön jälkeen: “Järjestelmä on lähtenyt hyvin käyttöön. Alussa oli tietysti enemmän tekemistä, kun jouduimme syöttämään kaikki tarvittavat tiedot ja opastamaan käyttäjiä uuteen käytäntöön. Palaute kentältä on kuitenkin ollut positiivista. Käyttövaikeuksia ei ole ollut ja kaikki kuljetusyhtiöt ovat onnistuneet punnitusten kanssa alusta alkaen. Esimerkiksi pelko siitä, oppivatko kuljettajat käyttämään palvelua, osoittautui täysin turhaksi. Vastaanotto on ollut erittäin hyvä! Joitakin kehitysideoita olemme antaneet mScalesin kehitystiimille, lähinnä helpottamaan meidän omaa näpyttelyä. Nämä muutokset tehtiin nopeasti ja sujuvasti. Sanoisin, että kaikki on paremmin kuin OK tällä hetkellä!”


Suur-Savon Sähkö on energiakonserni, joka huolehtii energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Konsernin palveluksessa on yli 80 energia-alan ammattilaista.