<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuormaajavaa’an liittäminen pilvipalveluun on nykyaikaa. Punnituksen tiedot saadaan kohdistettua suoraan oikeille varastopaikoille, projekteille, työmaille ja sopimuksille pilvipalvelun avulla, jolloin punnitseminen tehostuu ja virheet vähenevät.

Digitaalinen punnitustiedon hallinta ei onneksi tarkoita kalliita investointeja vaakaa ostettaessa. Oppaassa kerromme, miten saat kuormaajavaa’an liitettyä digitaalisiin palveluihin ja sen kautta tehostettua yrityksesi liiketoimintaa, kun punnitustietojen manuaalinen käsittely jää historiaan. Kokosimme myös Top 10 -vinkit kuormaajavaa'an hankintaan. Haluamme olla edistämässä ja tehostamassa liiketoimintanne prosesseja ja materiaalivirtoja. 

Oppaassa kerromme:

  • Mitä tulee huomioida kuormaajavaa’an valinnassa?
  • Milloin voin käyttää kuormaajavaakaa kaupallisiin punnituksiin?
  • Kuormaajavaa'an liittäminen pilvipalveluun.
  • Kuinka kuormaajavaakapunnituksista tehdään sujuvia?
  • Mitä huomioida punnituspalvelun valinnassa? 

Kenelle?

Tämä opas on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka olet vastuussa yrityksesi logistiikasta, tuotannosta tai digitalisaatiosta. Oppaan tarkoitus on auttaa sopivan ja parhaiten yrityksesi tarpeisiin vastaavan kuormaajavaa’an ja ohjelmiston valinnassa sekä tarjota vinkkejä, miten punnitseminen voidaan hoitaa nykyaikaisin digitaalisin välinein entistä tehokkaammin, virheettömämmin ja ajantasaisemmin.

Ota oppaan avulla vinkit talteen kuormajavaa'an ja nykyaikaisen digitaalisen punnitusratkaisun valintaan!

mScales on digitaalinen punnituspalvelu, joka kytkee vaakasi ja liiketoimintajärjestelmäsi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Saat vaa’at ja materiaalivirrat helposti hallintaan yhden palvelun avulla, ja saavutat kustannussäästöjä. Punnituksiin liittyvät tiedot ovat helposti kaikkien sidosryhmien käytettävissä. mScalesin punnituspalvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Alkuun pääset helposti ja edullisesti, ilman suuria laiteinvestointeja.

Tilaa Suuri kuormaajavaakaopas
Saat oppaan saman tien sähköpostiisi.